Prvním místem, kde si stachovští čtenáři mohli zapůjčit knihu, se stal byt knihovnice a zároveň učitelky Marie Kalinové. Knihovnický fond se následně stěhoval do několika míst, z nich to byl třeba i nynější hotel Stachov, nakonec ale získal své místo v budově místní mateřské školky, kde je i dosud a kde na něj už deset let dohlíží knihovnice Marie Machová.

Obecní knihovna Stachy:
– nachází se v budově mateřské školky a knihovnicí je Marie Machová
– v současné době čítá knihovna 5671 svazků, z toho naučných knih je 995, 4676 svazků krásné literatury
– z devadesáti dvou čtenářů je dvacet sedm dětí
– pro všechny zájemce jsou v knihovně pravidelně pořádány besedy, například od známého spisovatele Ondřeje Fibicha, básníka Zdeňka Janíka, Václava Malovického a dalších


A pravidelných akcí, které jsou pořádány nejen pro malé, ale i velké čtenáře, je podle jejích slov mnoho. Místní knihovna například připravila rovnou několik besed se známým spisovatelem Ondřejem Fibichem. „Už se u nás stalo zvykem, že se několikrát do roka pod patronací právě naší knihovny konají besedy nad knihou a nebo celým dílem některého spisovatele. Jedna taková před pár lety patřila k těm zajímavějším, protože se ji zúčastnil sám spisovatel, a to Ondřej Fibich. Stachovští se přes jeho vyprávění mohli seznámit s tím, jak vznikaly pověsti a na kterých místech vůbec nejvíce,“ vyprávěla o příjemné atmosféře dlouholetá knihovnice, která upřesňuje, že se spisovatelem dokonce spolupracují i na shromažďování pověstí právě z jejich okolí. A právě díky zachovaným písemným podobám pověstí, jež vyprávěli obyvatelé Stach z minulé doby, se příhody z tohoto okolí mohly dostat i do jeho knihy sebraných pověstí ze Šumavy. „Nejde ale o jedinou takovou osobnost, která navštívila naší knihovnu. Přátelé dobré poezie a milovníci literatury se mohli setkat i s Romanem Szpukem nebo básníkem Zdeňkem Janíkem. Často nám přednáškou zpříjemní čas i ředitel Prachatického muzea Pavel Fencl,“ vyprávěla o dalších aktivitách pod patronací knihovny.


Ani akce pro malé čtenáře ale nezůstávají opomenuty. Jednu z besed pro děti navštívil v březnu letošního roku opět Ondřej Fibich. „Abych řekla pravdu, vyprávění o pověstech a místech, které děti znají, je natolik zaujaly, že při besedě snad ani nedýchaly. Zhruba dvouhodinová beseda podle mě dětem mnoho dala. Dostali jsme se totiž i ke spisovateli Karlu Klostermannovi. A i když jsou děti na jeho díla samozřejmě ještě malé, na známého siláka Seppa Rankla si vzpomněly skoro všechny,“ s úsměvem popisovala jeden z mnoha společných zážitků Marie Machová, která závěrem dodala, že stejnou, ne–li vyšší nabídku knihovny bude chtít udržet samozřejmě i v dalších letech.