Kdy jste se o nákaze dělníků dozvěděl?

Podezření jsme vzhledem ke zdravotnímu stavu jednoho klienta ubytovny pojali ve čtvrtek, kdy jsme hned kontaktovali místní i krajskou hygienickou stanici. Pro jistotu jsme se s dělníky dohodli, že zatím zůstanou na ubytovně, aby nákazu nešířili dál. Bylo to i pro ně těžké, přece jen nemluví dobře česky a nikdo jim nedokázal rychle vysvětlit, co je čeká dál. Testy později podezření na nákazu u některých z nich potvrdily. Jsme stále v kontaktu s hygieniky, kteří naše rychlé rozhodnutí ihned uzavřít ubytovnu ocenili.

Kolik nakažených je nyní na ubytovně?

Jde o čtrnáct cizinců. Všichni ale nebydleli u nás na ubytovně. Nicméně když už tady jsou nakažení v izolaci, dohodl jsem se s hygieniky, ať sem dočasně přemístí i další nakažené, aby ve městě byli na jednom místě. Chci zdůraznit, že nikdo z nakažených nepracoval v areálu bývalé Jitony, pouze tu byli ubytovaní.

Jak vypadá režim na ubytovně?

Jsou na ubytovně zavření. Když jdou ven, tak smějí jen do zádveří, aby se protáhli nebo si vykouřili cigaretu a třeba se prošli po přilehlé ploše. Dál nesmí. Na místě na ně dohlíží koordinátorka z agentury, která jim zprostředkovala práci, a také naše ochranka. Nákupy jim zajišťuje agentura – zavolají, co by potřebovali pořídit, a nákup jim přivezou až ke dveřím. Zajištěn je i úklid a pravidelná dezinfekce. Vše dodržujeme podle doporučení hygienická stanice.

Máte na nastalou situaci nějaké reakce od veřejnosti?

Mrzí mě, když nakažené dělníky lidé v internetových diskuzích označují za svoloč. Nakazit se ve skutečnosti může každý z nás. Oni si k nám přijeli vydělat peníze. V podobné situaci jsou přece i místní, čeští lidé, kteří jezdí za prací za hranice a jsou tam taky cizinci. Uvědomme si, že i na ně by tam mohli místní pohlížet podobně. Je to jen příměr, ale je to podobné. Důležité je k dané situaci přistupovat věcně, abychom vše rychle a v klidu zvládli.