To platí jak o vyrovnání pohledávek, tak především o personálním zajištění. „Po personální stránce je nemocnice stabilní, nejsou problémy s výplatami mezd, jako se to stávalo v minulosti. Dokonce jsme jako jediná nemocnice v Jihočeském kraji v letošním roce zvýšili mzdy všem sestrám,“ doplnila předsedkyně správní rady nemocnice Jaroslava Martanová. To ovšem neznamená, že by nemocnice problémy neměla.
Týkají se především jejího dalšího rozvoje. Plány na další rozšíření lůžkové části i na modernizaci tepelného hospodářství musí správní rada přehodnotit. Důvodem jsou nezískané dotace z evropských fondů Regionálního operačního programu, o které žádalo město Vimperk jako vlastník objektů a zakladatel Nemocnice Vimperk o. p. s. „Měli jsme v plánu ještě v letošním roce dokončit rekonstrukci třetího patra, s níž se začalo ještě v době, kdy nemocnici provozovalo Sanatorium Javorník. Momentálně máme celkem osmdesát lůžek pro LDN, ale provozovat můžeme pouze šedesát. Chtěli jsme proto rekonstrukcí dosáhnout na maximální počet a přidat ještě dalších deset lůžek, která by sloužila jak pro potřeby LDN, tak případně jako sociální lůžka, o které je velký zájem a jimž je určeno celé čtvrté patro nemocnice,“ vysvětlila Jaroslava Martanová.
Obdobné je to i s tepelným hospodářstvím. „Na tom současném nemocnice prodělává. Je zastaralé, jeho provoz neekonomický a s ohledem na technický stav hrozí jeho výpadky. Přestože se nám nepodařilo získat dotaci, chceme situaci v tepelném hospodářství začít řešit, a to ještě v letošním roce. Začali bychom s venkovními rozvody a pak by měla následovat rekonstrukce kotelen,“ dodala.