Nejdříve koncertem smíšeného pěveckého sboru Česká píseň, v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské, který společně uspořádaly město Volary a Římskokatolická církev, farnost Volary. Koncert zahájila Česká státní hymna a zpěv pokračoval průřezem melodií z Československých luhů a hájů. Po koncertě se lidé přesunuli do nedalekého parku v České ulici na Starém Městě, kde byl zasazen strom republiky Lípa srdčitá.

Zde Martina Pospíšilová, starostka města Volary, zdůraznila význam vzniku samostatného Československého státu, poukázala na rozpad Rakouska Uherska a význam vzniku mnoha nových států. Vyzdvihla osobnost prvního prezidenta Československé republiky Tomáše G. Masaryka.

V další části zvýraznila osmičky, které mají pro stoleté výročí velký význam. Ano osmičky byly v našem století důležité, 1918 vznik samostatného Československého státu, 1938, rozpad první republiky a nástup fašismu, 1948, únorový puč a nástup totalitního státu, 1968 utnutí snahy o demokratické změny a nástup nové totality. To byly nejdůležitější zlomy v našich dějinách, kdy přecházela demokracie k totalitě a opět k demokracii. Lípu poté vysvětil a požehnal jí farář římskokatolické církve z Volar Karel Falář, který v modlitbě poukázal na význam stromu nejen jako takového, ale i významu pro společnost.

Na závěr připili republice na dalších sto let společně se starostkou nejstarší zastupitel a radní Pavel Trnka, zastupitel Jiří Cigánek a farář Karel Falář. Po připítku následoval slavnostní akt zasypání hlíny ke stromu republiky ve Volarech, který jak dodal Pavel Trnka, stojí po padesáti letech opět na místě, kde kdysi byl vsazen.

Ladislav Beran