Investor chce pro tento záměr využít objekty ve vlastnictví města a pozemky, které má město Vimperk získat bezúplatným převodem od armády.
„Dostali jsme za úkol vytipovat vhodnou lokalitu. První, co nás napadlo, byla bývalá kasárna U Sloupu. Investor ale projevil zájem o průmyslovou zónu, konkrétně o objekt bývalých garáží, které získalo město do svého vlastnictví na podzim loňského roku, a pozemky, které bychom měli získat od armády. Na radě města bylo navrženo, aby s investorem byla sepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní a k podpisu kupní smlouvy by došlo až po té, co město bude vlastníkem veškerých dotčených nemovitostí v areálu,“ shrnul vedoucí odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk Martin Kalous.
Tento postup také schválilo vimperské zastupitelstvo před koncem loňského roku. Podle smlouvy uhradí investor zatím jako zálohu 750 tisíc korun za objekt garáží, které město odkoupilo za stejnou cenu v září roku 2010 od soukromého vlastníka. Výsledná cena ale může být vyšší, protože investor bude dotčené nemovitosti kupovat za cenu v místě a čase obvyklou včetně všech nákladů s tím spojených. Menší komplikací je zatím tedy jen fakt, že smlouva na bezúplatný převod, kterou mělo město Vimperk dostat od armády do konce loňského roku, zatím nedostalo. „Doufám, že se tak ale stane během ledna,“ předpokládá Kalous. Výstavba dotřiďovaní linky by měla pro Vimperk hned několik výhod. „V současnosti vyvážíme plast a papír za cenu vyvezeného materiálu do Českých Budějovic nebo do Sušice. To významně prodražuje svoz separovaného odpadu. V okamžiku, kdy ve Vimperku vyroste dotřiďovací linka, odvozové vzdálenosti se výrazně sníží, což se promítne do ceny svozu. To bude s ohledem na ceny v odpadu pro obyvatele Vimperka značný přínos. Myslím si, že je to významná investice, která nám jednak uspoří prostředky v rámci odpadového hospodářství a jednak přinese i pracovní místa,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí MěÚ vimperk Josef Kotál. Současná praxe ve sběru separovaného odpadu je taková, že obyvatelé města sice třídí odpad do rozmístěných kontejnerů, ale bez dalšího dotřídění v místě. „Obsah kontejneru se pak uloží na auto a odváží se na dotřiďování. Tam obsluha plasty dál dělí podle druhu samostatně. Takto vytříděný materiál se pak odváží k dalšímu zpracování. Totéž platí o papíru nebo sklu. Významná změna je v tom, že zatímco nyní se stále jedná o odpad, i když částečně vytříděný, po dotřídění se z toho stává materiál, který je dále prodejný,“ zdůraznil Kotál.