Navíc zůstávají u jednosložkové ceny vody. Rozhodli o tom v pondělí zastupitelé Vimperku.


Zástupci společnosti ČEVAK, která provozuje ve Vimperku vodovody a kanalizace, přitom přišli na jednání zastupitelů s návrhem kalkulace na dvousložkovou cenu vody. Ta by byla pro obyvatele, kteří v současnosti platí jednosložkovou cenu, zásadní novinkou. „Po několika předjednáních jsme došli k návrhu ve dvousložkové formě, kde by cena vodného u pohyblivé složky zůstala na stejné výši jako je v letošním roce, tedy 33,28 koruny za kubík vody. Cena stočného v pohyblivé složce by se snížila. Nyní se platí 30,74 koruny za kubík nově by to bylo 29,23 koruny za kubík. Ve dvousložkové formě by se připočetla cena ročního paušálu, který by u nejběžnějších vodoměrů 2,5 v případě rodinných domků činila 608 korun za vodoměr a rok. To představuje zhruba 50 korun za měsíc,“ uvedla zástupkyně společnosti ČEVAK Lucie Součková.


Původní návrh byl ale vyšší. Podle starosty Bohumila Petráška se vedení města podařilo tuto kalkulaci snížit tím, že provozovatel přistoupil na snížení zisku na sedm procent, přestože mu smlouva zaručuje procent patnáct a obvyklý zisk je deset procent.
Ani to však nestačilo a zastupitelé na dvousložkovou cenu nakonec nepřistoupili. Podle propočtů místostarostky Jaroslavy Martanové by totiž dvousložková cena nebyla pro většinu obyvatel o mnoho příznivější, spíše naopak a vyplácet by se jim začala teprve ve chvíli, kdy by jejich spotřeba byla vyšší než 180 kubíků. S tím také počítal návrh ČEVAKu.


Podle jeho zástupců totiž dvousložková cena více respektuje zejména objem spotřebované pitné vody a náklady na její výrobu. Ty jsou totiž stejné bez ohledu na to, zda někdo spotřebuje ročně jen deset kubíků nebo čtyřicet a víc. Nicméně pro zastupitele je důležitější fakt, že pro většinu obyvatel je jednosložková cena vody stále přijatelnější. „Cenu vodného a stočného ovlivňuje spotřeba vody, a ta u nás z roku na rok opět klesla řádově o deset procent. Opět se projevilo, že šetření obyvatel je evidentní,“ uvedl starosta Bohumil Petrášek.


Není to ale jen šetření obyvatel, které má vliv na nižší spotřebu vody ve Vimperku. Ta je dána i tím, že město investuje rok co rok značné částky do rekonstrukcí, oprav a modernizací vodovodní a kanalizační sítě, což se projevuje snížením ztrát.