Vimperáci přítomní v sále městského kulturního střediska před začátkem jednání využili svou půlhodinku téměř bezezbytku. Nejčastější dotazy směřovaly na opravy místních komunikací, chodníků a k jejich údržbě, ale občané se zajímali i o možnost zřízení městského rozhlasu, o závady v dodávkách tepla, přístup na fotbalový stadion či o řešení dopravy v centru města při plánované rekonstrukci ulice Sadová. Nechyběly ale ani připomínky k nepořádku kolem cest a auta až v lese, podpoře soběstačnosti výroby potravin či ke kvalitě stravy mládeže a k obsahu automatů na školách.


Až na jediný dotaz odpověděl starosta Bohumil Petrášek přímo na místě. Připomínku týkající se závad v dodávkách tepla bude řešit písemně. Většinu připomínek pak bude řešit odbor investic a správy majetku. „Mile mne překvapil zájem občanů,“ shrnula výsledek veřejné diskuze místostarostka Jaroslava Martanová.


K ojedinělému řešení komunikace s občany se zastupitelé vrátili ještě v bodě různé v závěru svého oficiálního programu. Věra Vávrová totiž navrhovala, aby půlhodina otázek byla od příště zařazena jako řádný bod programu jednání zastupitelů, a to na jeho začátek. „Myslím si, že je na takové rozhodnutí ještě brzy,“ oponoval tajemník Zdeněk Ženíšek a doporučil, aby si zastupitelé takové rozhodnutí odložili až po delších zkušenostech.
K tomuto názoru se v hlasování přiklonila většina zastupitelů, takže se minimálně pro následující dvě zastupitelstva na zvoleném systému zatím nic měnit nebude, alespoň do doby, než bude vyhodnocen. Další příležitost zeptat se či sdělit veřejně zástupcům vedení města a vedoucích odborů městského úřadu své připomínky a náměty tak Vimperští dostanou opět v květnu a znovu od tří hodin odpoledne.