„Bylo to setkání podtrhující vřelé vztahy Rakušanů, Bavoráků a Čechů, kteří si již tři dekády užívají Šumavy a možnosti zde chodit přes hranice, jak se jim zlíbí. Mezi účastníky byla řada těch, kteří pamatují na hranici ostnaté dráty a dva půl metru vysoké ploty pod napětím až 5000 voltů, ale také zástupci mladé generace, kteří nikdy nic takového nezažili. Z každé strany hranice stoupaly skupinky turistů, za odměnu na nás čekal gulášek, čaj a bavorské kvasnicové pivečko, proslovy významných politiků, ale také echt hornorakouská dechovka, která proslovy doprovázela a celý akt zakončila Evropskou hymnou, kterou si všichni vstoje vyslechli,“ popsal jeden z organizátorů a hlavní iniciátor akce Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Akce byla poznamenaná velkou nepřízní počasí, kdy celé dopoledne silně pršelo. Z toho důvodu na Třístoličník dorazila asi stovka z plánovaných tří set turistů. Mezi kterými byli ale všichni hlavní organizátoři akce - bavorský okresní úřad Freyung-Grafenau, rakouský okres Rohrbach včele s okresní hejtmankou Dr. Wilbirg Mitterlehner, Euroregion Šumava a Turistický spolek Lipenska. Záštitu nad mezinárodním setkáním převzala i hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

„Dnes už nejsme na hraně, ale uprostřed Evropy. Otevření hranic nám poskytlo obrovské příležitosti a my z naší ´neomezené´ Evropy nesmírně profitujeme. Myslím si, že všichni si tuto svobodu, bezpečnost a prosperitu velmi užíváme. Ti mladí si ani nedokáží představit hranice, jaké kdysi byly. Díky Bohu, že je to to tak,“ uvedl v proslovu Sebastian Gruber, zemský rada okresu Freung-Grafenau. „Bylo by však velkou chybou považovat tuto svobodu za samozřejmost. Proto musíme znovu a znovu oživovat dobré sousedské vztahy a naplňovat je životem. To je úkol dneška i v následujících letech a desetiletích,“ doplnil.

Trojmezí je místem, kde se potkávají hranice třech regionů. Rakousko, Německo a Česko zde byly vždy velmi úzce spojeny. Těžké období nastalo ve 20. století, kdy řada událostí přetrhala křehké vztahy mezi jednotlivými státy. Do roku 1989 bylo Trojmezí rozděleno železnou oponou a bylo jej tak možné znovu navštívit až po otevření hranic. „Zvláště pro turistickou oblast na trojmezí Bavorska, Rakouska a Čech je možnost svobodného průchodu státních hranic mimořádně důležitá. Svoboda pohybu napomáhá nejenom k přeshraniční spolupráci, ale především turistickému i ekonomickému rozvoji tohoto řídce osídleného území uprostřed Evropy,“ uvedl Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj území od Stožce po Rožmberk.

„Asi jen obtížně bychom hledali lepší symboliku k připomenutí 30 let pádu železné opony, než při společném setkání Čechů, Němců a Rakušanů na Třístoličníku. Tato hora, kde se protínají hranice našich třech států, nás už právě těch 30 let svobodně spojuje. Ale nikoliv jako cizí národy, ale jako dobré sousedy. Věřím, že tomu tak bude i nadále,“ uzavřela jihočeská hejtmanka Ivana Stráská.

Podobné setkání, které připomene 30.výročí pádu železné opony organizuje společně s rakouskými a německými partnery obec Přední Výtoň. Vzpomínková slavnost se uskuteční na hraničním přechodu Guglwald – Přední Výton v neděli 20.října.

Pavel Pechoušek