ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Na území českobudějovické diecéze zrušil všechny veřejné bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění ve všech kostelích a kaplích.

"Duchovní správci farností mohou po dobu trvání mimořádných opatření vhodným způsobem zpřístupnit chrámy ke svátosti smíření, individuálnímu podávání svatého přijímání, k modlitbě svatého růžence, křížové cesty, či soukromé adoraci. Je žádoucí, aby všem lidem dobré vůle, byla v těchto nelehkých časech poskytnuta příležitost vyhledat posilu u svatostánku," objasnil.

Kněžím se doporučuje slavit mše svaté na úmysl, o který je věřící požádají, a na kterých mohou být přítomni. Je třeba nezapomínat na duchovní službu řeholním komunitám a malým společenstvím. "Snažme se každý den, zvláště pak v neděli, věnovat četbě Písma svatého a společným modlitbám v rodinách svatý růženec a křížová cesta," doplnil.

Vybídl nemocniční kaplany a kněze, aby navštěvovali nemocné a seniory ve zdravotnických zařízeních v případě potřeby udílet svátosti. "Kde by kněžím nebyl umožněn vstup, mohou se obrátit na příslušného nemocničního kaplana, který má vzhledem k pracovně právnímu vztahu s nemocnicí možnost kontaktu s nemocnými a může zprostředkovat návštěvu," upřesnil v prohlášení Vlastimil Kročil.

Na pohřební obřady se vládní vyhlášení stavu nouze nevztahuje, proto jsou dovoleny bez omezení. "Všem věřícím na území českobudějovické diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Doporučuji využít každodenních přenosů bohoslužeb v médiích, prostřednictvím internetu i z dalších poutních míst. Nezapomínejme na možnost duchovního svatého přijímání. Vřele doporučuji se zapojit i do řetězce modliteb," zmínil.

Za mimořádně účinnou považuje modlitbu růžence a Loretánských litanií s pokornou prosbou za naše obrácení, za odpuštění hříchů, za posilu nemocných i těch, kdo o ně pečují. "Modleme se za všechny nemocné a buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují. Obracím se na věřící s prosbou o pomoc při hlídání dětí, které nemohou do škol a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy," dodal další podpůrná slova.

Na všechny bratry a sestry se obrátil, aby se nenechali svést k žádné panice a epidemii strachu. "Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti jako důsledku ztráty víry v Boha.Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše Krista," řekl Vlastimil Kročil.

Lidé se mají připojit k těm, kteří se každý večer ve 20 hodin modlí za ukončení pandemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí. Společná modlitba je podle biskupa nejsilnější zbraní, kterou máme. "Mysleme na naše předky, kteří mnohokrát vyprosili ukončení moru a z vděčnosti Bohu pak stavěli kostely a mariánské sloupy. Na přímluvu Panny Marie Budějovické vám všem žehnám a jsem s vámi spojen v modlitbě," uzavřel.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník