Na facebookových stránkách akciové společnosti Teplárna Strakonice se v úterý 12. ledna 2021 objevil dokument o razantním omezení dodávek tepla pro SVJ na strakonickém sídlišti Šumavská, která mají se společností Energo Strakonice, s.r.o. smlouvy na dodávky tepla z VS 523 v ulici Povážská.

Zkráceně to znamená, že několik panelových domů na strakonickém sídlišti bude od 13. ledna bez tepla a teplé vody. Podle zmíněného vyjádření společnost Energo Strakonice, s.r.o., nemá s teplárnou podepsanou smlouvu o dodávkách tepla na rok 2021, tudíž nemůže a nesmí teplo společnosti Energo dodávat. Zároveň jde o trestní oznámení na společnost Energo Strakonice s.r.o.

Vyjádření k situaci, které jednatel společnosti Energo Strakonice Roman Němeček adresoval odběratelům tepla, členům rady města nebo policii, najdete ZDE.

Deník získal vyjádření k této situaci jednatele společnosti Energo Strakonice, s.r.o., Romana Němečka:

K této věci sděluji, že Teplárna Strakonice se dle svého vyjádření ze dne 8.1.2021 chystá k bezprecedentnímu a svévolnému zásahu do práv občanů tím, že hodlá od 13.1.2021 omezit dodávku tepelné energie naší společnosti a tím i všem obyvatelům na sídlišti Šumavská, Strakonice.K této věci ti sděluji, že Teplárna Strakonice se dle svého vyjádření ze dne 8.1.2021 chystá k bezprecedentnímu a svévolnému zásahu do práv občanů tím, že hodlá od 13.1.2021 omezit dodávku tepelné energie naší společnosti a tím i všem obyvatelům na sídlišti Šumavská, Strakonice.

Teplárna Strakonice si bohužel bere ve svých obchodních sporech jako rukojmí konečné odběratele tepelné energie. Použité výhrůžky omezením dodávek tepla jsou nezákonným jednáním, které je v rozporu s normami energetického práva a v rozporu s pravomocnými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu ve věci zajištění dodávek tepla na dotčené sídliště. Takové jednání je postižitelné rovněž dle norem trestního práva, neboť omezením dodávek tepla konečným odběratelům uprostřed topné sezony ze strany Teplárny Strakonice, hrozí lidem závažná újma na zdraví a majetku. Závažnost jednání Teplárna Strakonice je o to vyšší, že její výhrůžky omezením dodávek tepla jsou zneužívány uprostřed probíhající celospolečenské pandemie COVID-19!

Energo Strakonice vždy zastávalo princip, že neshody mezi dvěma subjekty se musí vždy řešit jen a pouze mezi nimi a nikoliv prostřednictvím třetích osob. Tento princip je nutné uplatňovat zejména v teplárenství, kde se jedná o zajišťování výroby a rozvodu komodity – tepelné energie, která je činěna ve veřejném zájmu. Energo Strakonice dle tohoto principu dodnes jedná a nepřenáší tlaky na odběratele, přestože mu Teplárna Strakonice dlouhodobě nehradí nájem za tepelné rozvody ve Strakonicích (jednání Teplárny Strakonice už řeší soudy). 

Apelujeme na vedoucí představitele Teplárny Strakonice, aby ihned upustili od dalšího vyhrožování lidem, a nezneužívali svého dominantního postavení výrobce tepla ve Strakonicích. O problémech se má jednat, a ne je zneužívat k prosazení vlastních obchodních cílů. Tento apel činíme i na vedoucí představitele Města, neboť mají zásadní vliv na fungování Teplárny Strakonice, jako její většinový vlastník a jsou zastoupeni v dozorčí radě.  Roman Němeček, jednatel Energo Strakonice