Prachatičtí nechtějí o zveřejňování materiálů ani slyšet. Na městských webových stránkách si tak lidé mohou přečíst pouze usnesení a to, jak jednotliví zastupitelé hlasovali. Jan Bauer současný stav shrnul: „Pokud člověk nesedí na radnici, tak nemá informace.“ Robert Zeman se po několika urgencích vedení města dočkal a jako zastupitel má k dispozici i materiály pro radu města.

Proč si myslíte, že by vedení Prachatic mělo materiály zveřejnit?

Jan Bauer (JB): Dnes je to běžná věc a měst, která to takto dělají, je stále víc. Lidé, kteří se o politiku města zajímají, si je chtějí přečíst. Také jednotliví lidé, kteří do zastupitelstva kandidovali, nemají informace. Někteří mají své zástupce v zastupitelstvu, ti materiály mají a mohou je informovat, ale jsou i strany a sdružení, které zvoleny nebyly, a chtějí vědět, o čem se bude mluvit a rozhodovat.

Můj návrh je veden snahou poskytnout občanům města maximum informací o projednávaných bodech. Občané, které především zastupujeme, mají právo vědět, na základě jakých podkladů a informací se rozhodujeme a hlasujeme. Pokud někdo přijde na zastupitelstvo a nemá mimo pozvánky jiné relevantní informace a podklady, jen stěží může pochopit, o čem se vlastně jedná.

Robert Zeman (RZ): Abychom co nejvíce podporovali informovanost občanů. A usnadňovali přístup k informacím.

Vzali jste v potaz, že některé materiály zrovna nemusí být v souladu s ochranou osobních údajů?

JB: Jsem si vědom úskalí zákona o ochraně osobních údajů, ale i toto je věc dávno vyřešená. Stačí, aby se vedení města inspirovalo třeba v jihočeském Táboře či Písku. Podle mého názoru je v současné době málo věcí, které by zveřejněny být neměly.

RZ: Materiály se dají selektovat. Jde především o dokumenty, které jsou pro město koncepční. Nejde o to, aby si každý přečetl, kdo si chce co koupit.

V minulých volebních obdobích jste byli ve vedení města. Proč jste zveřejňování materiálů neprosadili tehdy?

JB: V době, kdy jsem byl starostou, nebyla jasná judikatura. To se nyní změnilo, a tak není důvod materiály nezveřejňovat.

RZ: Tenkrát mi to vůbec nedošlo, informace jsem měl. Není to můj nápad. Ale považuji ho za dobrý.

Další jednání zastupitelů plánuje starosta Martin Malý zřejmě na červen. Pokusíte se, aby se o možnosti zveřejňování znovu diskutovalo?

JB: Mému návrhu na otevřenější radnici se jen stěží říká NE a poslední hlasování, které jen těsně neprošlo, je toho důkazem. (Pro zveřejnění hlasovalo devět zastupitelů. K souhlasu bylo potřeba 11 hlasů, pozn. aut.) Pokud s tím koalice nepřijde sama, předložím ho příště znovu.

RZ: Já už ne, věřím, že vedení města nápad samo uchopí a dotáhne do konce.