1. Co podle Vás nesnese odkladu a mělo by být nově zvoleným zastupitelstvem města otevřeno či řešeno ještě do konce roku 2014 (vyjma rozpočtu pro rok 2015)?

Pokud možno dodělat všechny začaté akce a ukončit rozpočet s nejnižší ztrátou. Nejsem zastánce boření památníků a pomluv bývalých hned po nástupu k veslu. I když někdy nejsem úplně shodný s některými akcemi, určitě byla každá schválena zastupitelstvem a prováděna doufám v dobré víře. Do konce roku zbývají po volbách necelé tři měsíce, a co za tu dobu je proboha možno nového začít realizovat?


2. Jak konkrétně chcete finančně zajistit stavby dalších etap areálu vodních sportů a dokdy by měl být kompletně dokončen?

Konkrétní zabezpečení finančního krytí dostavby koupaliště ve Vimperku vidím částečně pokud možno z fondů EU, jestli to půjde. A to z větší části. Něco z rozpočtu města, nebo sponzoringu event. dostavby formou „mýtného" pro investora, i když tato verze je v říši snů. Myšleno je to jako s výdělečným tepelným hospodářstvím ve Vimperku, ale kdo by se asi našel pro tento předem ztrátový podnik! Ovšem v samotné podstatě pokud možno co nejdříve dokončit alespoň jednu etapu, a pak se uvidí.
Navíc, ač nejsem odborník na vodní sporty a oddechovou činnost, jsem přesvědčen, že až do stávajícího bazénu přijde určitá část obyvatel, kteří mají peníze a čas relaxovat po prohýřených nocích, tak se tam ani oni nevejdou, natož až by v odpoledních hodinách přišli ostatní obyvatelé Vimperku z práce, včetně jeho letních rekreantů. Tak budou muset mít do vody místenky.


3. Seřaďte, prosím, podle Vašich priorit následující abecedně řazená témata:

- aktivizace obyvatel
- bezpečí
- bydlení
- dluhy vůči městu
- doprava
- dotační podpora
- efektivita úřadu
- hazard
- komunikace s lidmi
- místní komunikace
- investice do osad
- podpora podnikání
- podpora sportu a kultury
- příprava projektů
- seniorská společnost
- sociální služby
- školství
- životní prostředí


Třetí dotaz je tak ošemetný a záludný, že když tazatel uveřejní 18 dotazů, bude těžko vybrat přesné seřazení posloupnosti jednotlivých bodů.
Dovolím si vypíchnout jen několik, pro mne důležitých. Bezpečí, seniorská společnost, dotační podpora, doprava, místní komunikace, školství a životní prostředí. Ostatní body ovšem nejsou k opomenutí včetně sportu, který tu chybí. Je to ovšem všechno otázka peněz.


4. Vyjmenujte tři investiční akce, které chcete v příštích čtyřech letech prosadit, začít a také dokončit.

Řešení dopravy u Lidlu kruhovým objezdem. Tam je situace hlavně při odjezdu autobusů okolo 15 hodiny velmi napjatá.
Stejné řešení dopravy dole u Jednoty na Fišerce. Tam je to hlavně z hlediska bezpečnosti. Řinčení skla a plechů je tam slyšet dost často. Díky Bohu, že zatím, nemusí zasahovat černí andělé.
Nemoc našeho města, které bohužel stárne v populaci, asi těžko vyřeší do budoucna dům s pečovatelskou službou na náměstí před gymnáziem. V bývalé Lesárně je dost nevyužitého místa a pro budoucí důchodce, i pro stávající je vybaven kuchyní, na místě pro Vimperáky vynikajícím, blízko do středu města, na poštu, do hospody, do kina. A co s ním „Nerudovsky" by bylo vyřešeno pro dobro a účelně.