Již zhruba dvacet je spojena činnost folklorního souboru Libín-S Prachatice s děním u Schwarzenberského plavebního kanálu. Zhruba před dvaceti lety přišel Libín-S Prachatice s hranice překračujícím projektem Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, který v sobě spojuje ukázky plavení dříví a folklor z obou stran Šumavy.

Aktivity souboru související s plavebním kanálem přivedly Libín-S Prachatice do řad Mezinárodní asociace plavců, která sdružuje plavecké neziskové spolky z řady evropských zemí, které se zabývají přepravou dřeva po vodě.

Řádným členem Asociace se Libín-S Prachatice stal při mezinárodním setkání plavců v roce 2006 v saském Muldenbergu, nedaleko od českých hranic. Možná právě Muldenberg měl symbolický význam, ze saské strany Krušných hor se plavilo palivové dříví po plavebním kanálu, který je ovšem podstatně starší než šumavské plavební kanály.

Jednou z významných aktivit Mezinárodní asociace plavců jsou mezinárodní setkání, při kterých dochází nejen setkání přátel různých národností, v současnosti jsou členy spolky z Bosny a Hrcegoviny, z České republiky (Libín-S Prachatice, z.s., a Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků), Finska, Francie, Itálie, Katalánska (Katalánci se necítí být Španěly), Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska, Slovinska, Španělska, kteří mají stejné či podobné zájmy, ale také výměny zkušeností. Asociace se snaží, aby plavectví (plavení dřeva ve volném stavu či svázaného do vorů a pramenů) bylo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, připravuje se publikace o plavení dříví v Evropě.

V roce 2013 převzal Libín-S Prachatice organizaci mezinárodního setkání plavců Šumava – Böhmerwald 2013. Bylo to první hranice překračují mezinárodní setkání, které probíhalo v Prachaticích, v Aigenu a ve Schläglu, v Sonnenwaldu, úplně na závěr se jeli účastníci do Českého Krumlova.

Hynek Hladík, předseda Libín-S Prachatice