Na rižském letišti je odpoledne přivítají organizátoři mezinárodního setkání plavců a vorařů Strenči 2014 a pak se Libíňáci vydají na krátkou prohlídku historického jádra Rigy. V podvečer se pak s dalšími účastníky mezinárodního setkání vydají autobusem do zhruba 150 kilometrů vzdáleného Strenči. Prvním bodem setkání bude společná večeře s přáteli z plaveckých a vorařských spolků z deseti států Evropy, které členové souboru Libín-S poznali před necelým rokem při setkání na Šumavě.

Velká část středy bude věnována stavbě voru na řece Gauja, podílet se budou jistě i hosté z různých koutů Evropy, od Španělska a Katalánska přes Francii, Itálii, Německo, Českou republiku, Slovinsko, Polsko po Rumunsko a Finsko na východě.

Bude však třeba dodržovat místní zvyklosti, proto hlavní slovo budou mít hostitelé z plaveckého spolku Gaujas Plostnieku Asociacija. Po celý den se bude ochutnávat pečené vepřové, na čepu bude lotyšské pivo. Večer se bude hrát, zpívat, tancovat, představeny budou lotyšské kulturní tradice.

Ve středu se nejspíš vor úplně nepodaří dokončit, poslední práce by měly proběhnout ve čtvrtek dopoledne. V deset hodin by měla začít dvoudenní vorařská expedice po řece Gauja. Libíňáci by měli být u toho. Někteří z nich se ovšem místo na voru po řece vypraví úzkokolejnou železnicí do močálů, které jsou evropským chráněným územím NATURA 2000.

Na pátek budou vedle dokončení expedice na vorech po řece Gauja připraveny výlety do města Valmeira s exkurzemi do pivovarů Valmierumuižas a Brengulu. Večer bude zasvěcen lotyšským tradicím – lotyšskému tanci a lotyšské kuchyni.

V sobotu se bude konat valná hromada Mezinárodní asociace plavců a vorařů, které se mohou zúčastnit nejvýše dva členové z každého plaveckého spolku, ostatní se zapojí do programu festivalu vorařů od řeky Gauja. Významným bodem bude slavnostní průvod. V něm se představí všechny přítomné členské spolky ve svých krojích. Hned po průvodu v hudebním pavilonu vystoupí zhruba v půlhodinovém programu před diváky festivalu vorařů folklorní soubor Libín-S Prachatice. Závěr dne bude věnován první velké Open-Air-Party.

Hynek Hladík