„Trochu mne mrzelo, že ministerstvo pro místní rozvoj nevzalo v potaz, že i lesní cesty jsou majetkem obce,“ posteskla si starostka Lhenic Marie Kabátová. Přestože byly Lhenice zahrnuty při letošních záplavách do oblasti, které se týkal vyhlášený stav nouze, a měly lesní cesty značně poškozeny, ministerstvo zaujalo postoj, že účelové komunikace a lesní cesty nejsou předmětem dotace na opravy po záplavách.

„Proto jsme zažádali do státního intervenčního zemědělského fondu. K tomu jsme žádali do ROPu na opravy místních komunikací. To jsou naše dvě stěžejní investiční akce pro příští rok, případně dva. Připravuje se také výzva na operačním programu životního prostředí, která se týká vodovodů a kanalizací,“ vysvětlila starostka.

Další projekt se týká kanalizace a vodovodu v Horních Chrášťanech. „Už jen čekáme na vypsání příslušného dotačního titulu. Chtěli bychom hledat i prostředky na opravu budovy radnice. Samozřejmě bych si přála udělat všechno, co máme v plánu, ale je mi jasné, že bude složité financování. Ani banky už k obcím nejsou z hlediska úvěrů tak vstřícné. Navíc už několik úvěrů máme,“ uzavřela starostka Kabátová.