„Žádali jsme o dotaci, kterou potřebujeme na rekonstrukci kaple, která se nachází v Třešňovém Újezdci. Zda dotaci získáme, se dozvíme v nejbližší době. Celkové náklady potřebné na opravu činí okolo sto padesáti tisíc korun. Dotačními prostředky bychom tedy mohli získat devadesát tisíc korun. Zbytek budeme muset dotovat z vlastních zdrojů,“ informovala včera starostka městyse Lhenice Marie Kabátová.