Také letos měli účastníci všech věkových kategorií možnost strávit dva týdny pod vedením špičkových českých i zahraničních lektorů, vyučovala se hra na zobcovou a příčnou flétnu, cembalo, Panovu flétnu, barokní housle, barokní cello a loutnu, opomenut ale nezůstal ani historický zpěv a nově také barokní tanec.
Jak pro účastníky, tak pro širokou veřejnost připravili organizátoři celkem 13 koncertů. Z druhého týdne vzpomeňme například koncert britského ansámblu Florilegium, který ohromil publikum svým virtuozním zpracováním vrcholně barokních skladeb francouzských a italských autorů oplývající jiskřivou energií stejně jako dojemnou něžností. Skvělé bylo také včerejší flétnové vystoupení v kostele sv. Petra a Pavla.
Na koncertě zazněla skladba přímo z pera Alana Davise, jenž se kromě interpretační činnosti věnuje také komponování. Dále účinkovala Carin van Heerden, která kromě zobcových fléten vystudovala hru na barokní hoboj a v současné době vyučuje na Vysoké hudební škole v Kolíně nad Rýnem a na Brucknerově soukromé univerzitě v Linzi.
S houslistkou Michi Gaigg spoluzaložila barokní orchestr L’Orfeo, s nímž vystupuje také jako sólistka po celé Evropě i v Jižní Africe. Trojici doplnil Jan Kvapil, další vynikající hráč a zároveň bývalý student Carin van Heerden. Věnuje se především pedagogické činnosti na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, První víkendové škole hry na zobcovou flétnu, jejímž je ředitelem, a na kursech a seminářích po celé naší vlasti.
Letní školu staré hudby zakončí zítřejší koncert účastníků v 17.00 v kostele sv. Petra a Pavla, kde se představí nejlepší žáci všech vyučovaných oborů. Dětská třída Ilony Veselovské připravila unikátní program, který vyvrcholí soutěžní přehlídkou o zajímavé hudební ceny.
Taktéž početná skupina hráčů vedená Alanem Davisem přednese skladbu Summer is Icumen In a The Winds of Change autora Michaela Shorta. Dále se v programu představí nejen sólové, ale i komorní seskupení z mistrovských tříd Carin van Heerden a Ashleyho Solomona.
Poslední koncert tak ukončí letošní 12. ročník Letní školy staré hudby a všichni účastníci i lektoři se rozjedou do svých domovů. Na další nezapomenutelné hudební zážitky se můžeme těšit opět za rok.

ALENA KAPOŠVÁRYOVÁ
LŠSH