Ani stav můstku přes plavební kanál nebyl dobrý, bez nějakých alespoň provizorních úprav by nešlo u Ježové ani tancovat. Nakonec ale bylo vody, i díky dešti, vody dost.

Soubor Libín-S Prachatice, nositel hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, vyrazil k Ježové autobusem. V Prachaticích bylo zamračeno, mžilo, ve Volarech lilo, na hranicích ve Strážném také. Jistě se členům souboru honila v hlavě myšlenka: "Jak to dopadne, v dešti hrát a tancovat nejde!"

"Výkvět" souboru vyvážel k Ježové stánek s občerstvením. Od Nové Pece jela auta podél plavebního kanálu, hraniční přechod Zvonková-Schöneben je od poloviny srpna vzhledem ke stavbě silnice na české straně uzavřen. Poslední kilometry před Ježovou bylo třeba jet obzvlášť pomalu, Hynek, který kolonu vedl, najednou auta za sebou ztratil. "Co se stalo? Snad nepíchli!" Po nějakých pěti, deseti minutách auta dojížděla, jejich osádky šly pěšky. "Píchli jste?" "Ne, rostou houby!" A opravdu všichni měli plné náruče hřibů. Cesta pak šla hodně pomalu.

Když autobus dorazil do osady Oberhaag nad rakouským Aigenem, odkud se musí již pěšky, první slova po vystoupení byla: "Tady snad nepršelo!" Pršelo, ale jen trochu. Mraky se v ten okamžik honily hodně nízko, chvílemi zahalily stromy v okolí hustou mlhou, za malou chvilku se zvedly nad les, někdy se v nich ukázala díra a v ní sluníčko.

V jednu hodinu po poledni muzikanti folklorního souboru LIbín-S Prachatice naladili svoje nástroje, i tanečnice a tanečníci byli připraveni, slavnost závěru 21. novodobé plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu začala "Bavorovem". Svítilo sluníčko, na můstku přes plavební kanál, který už si říká o rekonstrukci, byly položeny jásavě žluté desky provizorního parketu.

Podél plavebního kanálu z Čech i z Rakouska, ale i lesem od Oberhaagu stále přicházeli diváci, velká většina nesla tašky plné hřibů. Plavební ředitel Hynek Hladík se občas zeptal: "Kde jste ty houby nasbírali?" Odpověď většinou byla rychlá: "Podle kanálu!" A plavební ředitel s vážnou tváří, ale jistě s poznatelnou jiskrou úsměvu v očích položil další otázku: "Víte, kdo to tady kolem v kanálu spravuje?" "Ne!" "Plavební ředitelství! A já jsem tady plavební ředitel! Očistěte ty houby, doneste mi je, prosím, do tašky tamhle v chatě, ale jen ty očištěné!"

Jeden pán se snažil vzdorovat, a poznamenal: "My je ale našli v Rakousku!" I na to měl plavební ředitel odpověď: "Jmenovací dekret jsem dostal v Rakousku, dodatečně mi jej podepsal i sám pan kníže! Jsem schwarzenberský plavební ředitel!" Ale hned se smál a běžel organizovat další program.

Závěr plavební sezóny připravil Libín-S Prachatice, z.s., spolu s rakouskými partnery-organizací cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald a z plaveckého spolku Kulturerbe Schwarzenbergischer Schwemmkanal - Böhmerwald / Kulturní dědictví Schwarzenberský plavební kanál Šumava a státní podnik Lesy České republiky.

Diváky z obou stran Šumavy přivítali předseda Libín-S Prachatice a plavební ředitel Hynek Hladík a jednatel Tourismusverband Böhmerwald Reinhold List.
Libín-S Prachatice představil svoje taneční pásma "Hoši a Bába", "Martin" a "Dřeváky".

Potom Hynek Hladík pozval na můstek spoluorganizátory z Tourismusverband Böhmerwald plavce ze spolku Kulturerbe Schwarzenbergischer Schwemmkanal - Böhmerwald i zástupce státního podniku Lesy České republiky. Byli přivítáni po českém způsobu chlebem a solí, vypili společně štamprličku na úspěšný průběh závěru plavební sezóny, ale hlavně na zdraví a taky na další spolupráci. Reinhold List a Gisela Plank předali vrchním plavcům Ewaldu Fuchsovi a Franzi Miesbauerovi diplom a dárkový koš s "malým občerstvením" jako poděkování za dvacetiletou práci pro Schwarzenberský plavební kanál a pro region Šumava.

Libín-S Prachatice pokračoval tanečním pásmem, které patří k plavebnímu kanálu - Plavci. Vypráví nejen o těžké práci plavců, ale také o tom, jak končily dny plné dřiny u ústí řeky Große Mühl do Dunaje, kam připlouvala polena ze Šumavy od Schwarzenberského plavebního kanálu, bylo je třeba vytáhnout z řeky a připravit pro další cestu do Vídně.

Po Plavcích již se blížil čas poslední letošní ukázky plavení dříví. Hynek Hladík převzal od Haleny a Vaška z folklorního souboru Libín-S Prachatice jako symbol končící plavební sezóny a trvalé česko-rakouské spolupráce na Schwarzenberském plavebním kanálu.

Pak již plavební ředitel přečetl sedmý a poslední letošní plavební rozkaz: "Nařizuji tímto provést na závěr 21. novodobé plavební sezóny ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 15. září 2018 v oblasti křížení s potokem Ježová / Iglbach na česko-rakouských hranicích. Plavbu nařizuji provést od sáhového kamene 110 (na rakouském území) k sáhovému kameni 111 (na českém území.) Splaveno bude zhruba 1/2 sáhu palivového dřeva. Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím. Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni. Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům."

Dal pokyn ke vhazování. Po chvíli se voda ve Schwarzenberském plavebním kanálu dala do pohybu. Když už se polínka z Rakouska blížila ke státním hranicím položil Vašek na hladinu kanálu, aby plul kus před polínky do Čech, po několika desítkách metrů byl pak znovu vyloven, aby pak rok zdobil chatu Roberta Baldassariho na rakouském břehu plavebního kanálu. Polínka plula však dál do Čech, směrem k hlavnímu evropskému rozvodí.

Po několika stovkách metrů poblíž sáhového kamene 111 dostali plavci pokyn polena z koryta kanálu vytáhnout. Tím 21. novodobá plavební sezóna skončila. Ne však slavnost. Za chvilku se dali Libíňáci do zpěvu. Pak přišlo na řadu humorné taneční pásmo "Slepice", potom "Doudlebská polka", při ní šli do kola i diváci, Vlaďka si došla pro plavce Franze, to je ten chudší plavec, co měl na nohou dřeváky, na rozdíl od Ewalda, ten je asi bohatší, měl boty kožené.

Libín-S se rozloučil tancem "V Prachaticích".

Jenže muzikantům se skončit nechtělo, přidali ještě jednu písničku, přidal se Karel (Karel Bouda), ten text prožíval, úplně bylo vidět, jak mu chutná husička, každý z diváků si jistě představil tvary té dívky, úplně stejně jako Karel. Vašek vzal Helču do kola.

Plavební sezóna skončila, stejně i slavnost s tím spojená.

Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu je spolufinancován z prostředků Evropské unie INTERREG V-A Rakousko - Česká republika z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika 2014-2020, z grantů Jihočeského kraje a Města Prachatice a finančního daru obce Nová Pec.

Příští ročník projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, který bude s podtitulem "Hledá se plavební ředitel" začne 25. 06. 2019 (sobota) na Jeleních Vrších. Druhá ukázka plavení dříví 09. 06. 2019 (neděle) bude u hraničního potoku Ježová / Iglbach uspořádaná u příležitosti 20. výročí jmenování Hynka Hladíka (Hynek Hladík) plavebním ředitelem.

Proč onen podtitul "Hledá se plavební ředitel"? Více než plavební ředitel se budou hledat plavci. Hledat se bude v Čechách i v Rakousku, možná i ve třetí zemi šumavského trojmezí - v Bavorsku. Ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu plavebnímu kanálu pozveme děti ze škol v blízkém okolí.