Další akcí, která ovlivní výdajovou část letošního rozpočtu ve Vimperku, bude další oprava jedné z ulic ve Vimperku. I na tu sice město získalo dotaci, nicméně platí pro ni stejná pravidla, jako v případě areálu vodních sportů, tedy nejprve ji zaplatit a až pak žádat o proplacení dotace. Týká se to ulice Pod Homolkou, kterou těsně před koncem roku zahrnuli Vimperští do svého rozpočtu pro letošní rok. „Vzhledem k tomu, že by se měla opravovat i druhá ulice Hraničářská v této lokalitě, bude to pro tamní obyvatele znamenat trochu větší komplikace, ale na druhou stranu se udělají dvě ulice najednou," uvedla místostarostka Jaroslava Martanová.

Přestože návrh rozpočtu nakonec zastupitelé Vimperku před koncem loňského roku schválili beze změn, bez diskuse se to neobešlo. Zastupiteli Pavlu Dvořákovi, který na vedení radnice a na vedoucí finančního odboru požadoval podrobnější vysvětlení některých výdajových položek, totiž vadilo, že se k návrhu rozpočtu nesešlo předem zastupitelstvo na pracovním jednání. Vedení radnice pak Pavel Dvořák opakovaně zkritizoval, že za celou dobu jejího působení na radnici se nedozvěděl, jaké má s městem plány a kam chce směřovat jeho další rozvoj. „Sedím tu od roku 2002 a poprvé dostávám na stůl návrh rozpočtu bez jakékoliv konzultace, bez jakéhokoliv setkání zastupitelů a projednání v klubech. Je to nezvyklé, protože jsem si zvykl, že tyto věci jsou projednávány jinak. Chtěl bych slyšet od starosty základní komentář, kam město vůbec tímto rozpočtem jde. Nevidím tam žádný moc velký smysl něčeho základního," komentoval návrh rozpočtu Pavel Dvořák.

„Před koncem roku se sice pracovní jednání zastupitelů konalo, ale probíral se územní plán a další záležitosti. Klidně jsme se mohli věnovat i návrhu rozpočtu, nicméně se na pracovní jednání dostavilo včetně nás celkem pět zastupitelů," zdůraznila místostarostka Jaroslava Martanová. Je evidentní, že situace s docházkou zastupitelů na pracovní jednání, kterou vedení města kritizovalo zhruba před rokem a půl, se nezměnilo k lepšímu vůbec nic.

Připomínka zastupitele Pavla Dvořáka, že vlastně neví, kam vedení města jeho rozvoj směřuje a jaká je koncepce rozvoje, místostarostku mrzí. „Město má strategický dokument rozvoje území platný ještě pro příští rok. Od nového roku začneme pracovat na jeho aktualizaci.  Máme schválený komunitní plán sociálních služeb, plán prevence kriminality, necelé dva roky je platný nový územní plán. A pokud se týká investic, dlouhodobě je plánována, připravována a také schválena rekonstrukce úpravny vody v Brlohu, což je věc, která se rozjížděla ještě za starosty Pavla Dvořáka. V rozpočtu jsou další investice, o kterých jsme na zastupitelstvu několikrát diskutovali a v minulosti se schválily," ohradila se místostarostka.