„Příjmy jsou v úrovni 209,088 milionu korun, výdaje činí 199,866 milionu korun a přebytek 9,222 milionu korun," shrnul Martin Malý. Zmíněný přebytek ale poslouží k uhrazení splátek jistin úvěrů. Výše finanční rezervy města by měla přesáhnout padesát milionů korun. V letošním roce by z ní navíc nemělo být zásadnějším způsobem čerpáno.


Pro letošní rok plánují Prachatičtí investiční akce za 37,194 milionu korun. Zahrnují celkové rekonstrukce tří ulic včetně sítí a povrchů. „Jedná se o ulice U Stadionu, U Studánky a Chelčického. Asi nejvýraznější bude investice v ulici U Stadionu, která bude od bývalé Jitony až do ulice Slámova. Počítáme s opravou před bývalou Jitonou a před bytovkami, které lemují celou ulici. Počítáme i s vybudováním části nového chodníku, která spojí chodníky před Jitonou a před sportovním areálem," uvedl starosta Malý. Pro nový chodník počítá město s využitím části pozemku současné zahrady před vilkou vedle Jitony, což je městský pozemek. „V této části chodník citelně chybí a odpadne tím nutnost vstupovat do vozovky," dodal starosta. Rekonstrukce zmíněných tří ulic by měla stát zhruba sedmnáct milionů korun.


Do investic je zahrnut také chodník Krumlovskou ulicí až k průmyslové zóně. „Ten by měl navázat na chodník vedoucí podél bytovek k Technickým službám a pokračovat by měl podél zahrádkářské kolonie až k odbočce na Kandlův mlýn. Přesnější technické řešení v tuto chvíli neřeknu, ale rozhodující je, že se vyřeší kritická situace pro zaměstnance v průmyslové zóně s jejich pohybem v Krumlovské ulici," podotkl prachatický starosta.


K dalším investicím patří zateplení dvou bytových domů v Ševčíkově ulici a malý panelák v Nebahovské ulici u nemocnice, který před nedávnem převzalo město zpět do svého bytového fondu. Rozpočet na tyto akce činí zhruba devět milionů korun. „Je třeba říct i to, že další velkou část zateplení provedeme v průběhu letošního roku, a to u posledních čtyř malých bytovek a pravděpodobně posledního paneláku na Krumlovské vedle bývalé ubytovny," doplnil Martin Malý s tím, že pro tyto akce je potřeba ještě udělat projektovou dokumentaci. „Na ostatní akce projekty už jsou hotové a je možné vypisovat výběrová řízení na dodavatele. Na zmíněné menší akce bude vytvořena rezerva v rozpočtu městské správy domů a bytů," dodal. Tyto záměry ale zatím nebyly schváleny a budou navrženy až na valné hromadě městské správy domů a bytů.

Finanční rezerva
Prachatičtí by v letošním roce měli mít finanční rezervu vyšší než padesát milionů korun a čerpat z ní by měli odhadem jen kolem dvou milionů korun. Minimální výše rezervy by měla dosahovat úrovně deseti procent z místních příjmů, tedy 20 milionů korun.