Právě na tuto změnu vycházející z novely školského zákona reaguje i vyhláška, kterou budou dnes projednávat vimperští zastupitelé. Předkládat ji bude Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk. „Navrhujeme změnu týkající se termínu konání zápisů do základních škol. Dosud máme ve vyhlášce uvedeno období od 15. ledna do 15. února, ve kterém se musí zápisy uskutečnit. Vzhledem k novele školského zákona se ale mění období zápisů do základních škol pro celou republiku, a to na termín od 1. do 30. dubna. Takže z naší vyhlášky pouze vypustíme období termínů pro konání zápisů. Školské obvody zůstávají nadále v platnosti, protože jsme je stanovili již v předloňském roce," vysvětlil vedoucí odboru.


Jednotný termín pro zápisy do prvních tříd stanovoval již předchozí školský zákon. Časový posun ale znamená změnu hlavně pro ty rodiče budoucích prvňáčků, kteří uvažují o odkladu pro své děti. Dosud totiž měli možnost vyřídit si potřebné doklady k odkladu až po zápisu, a to do konce května. „Ještě pro aktuální školní rok mohl zákonný zástupce dítěte o odklad zažádat se všemi povinnými dokumenty do 31. května. Nyní se tak musí stát v době konání zápisů, tedy o měsíc dříve," upozornil Zdeněk Kuncl.


Pokud tedy rodiče uvažují o případném odkladu, měli by s dítětem navštívit odborná vyšetření v předstihu, ne až po absolvování zápisu. S výsledky pak dojít k zápisu a tam zažádat o odklad. „Obecně vzato by to tak mělo být. Rodiče budou žádat o odklad s již povinnými doklady v době konání zápisu," upozornil.


Teoreticky vzato by tedy mohly mít jednodušší situaci i školy, které se dozvědí dříve přesnější počet budoucích prvňáčků. „Původně to bylo tak, že zápis se uskutečnil od poloviny ledna do poloviny února a ředitelé základních škol pak až do konce května museli počítat s tím, že mohou rodiče některých dětí požádat o odklad. Nově to bude tak, že žádosti o odklad obdrží při zápisu a po jejich skončení budou mít přesnější počty budoucích prvňáčků," dodal Zdeněk Kuncl.