Na letošní ročník přijali pozvání špičkoví lektoři z České republiky i zahraničí. V centru pozornosti stojí výuka hry na zobcovou flétnu, která bude probíhat ve třídách Jana Kvapila (ČR) – uměleckého ředitele kurzu, Josteina Gundersena (Norsko), Kerstin de Witt (Německo), Ashleyho Solomona (Velká Británie), který rovněž vyučuje hru na barokní příčnou flétnu, a  Carin van Heerden (JAR/Rakousko), nabízející též výuku hry na barokní hoboj. Práci v ansámblové třídě řídí Ilona Veselovská, děti hrají pod vedením Moniky Deváté. Zobcové flétny doplňuje cembalová třída Edity Keglerové (ČR), třída historického zpěvu, kde vyučují Rebecca Stewart (Nizozemí), Mami Irisawa (Japonsko) a Paul Shannon (Velká Británie). Helena Kazárová (ČR) nabízí lekce renesančního tance. Novinkou letošního ročníku je výuka hry na rámové bubny pod vedením Radka Tomáška.

Celkem přijelo do Prachatic kolem sto padesáti účastníků z celého světa. Hudba rozezní Prachatice po celý týden. Výuka probíhá již tradičně v prostorách prachatického gymnázia, s nímž Letní škola spolupracuje již mnoho let a které poskytuje kurzu vynikající zázemí. Ubytování pro kurzisty zajišťují internáty na Zlaté Stezce a na Zahradní. Kromě výuky v jednotlivých třídách se mohou všichni těšit na řadu koncertů lektorů i účastníků. Koncerty budou probíhat v kostele sv. Petra a Pavla., sv. Jakuba, v Národním domě a v Aule Gymnázia.

Sérii kulturních přestavení uvedl taneční koncert Heleny Kazárové a Hartig Ensemblu s názvem Prachatické plesání: Tance od A až po … Na úvod promluvila hlavní organizátorka Letní školy staré hudby Jitka Konečná, umělecký ředitel Jan Kvapil, všechny srdečně přivítal i starosta města Martin Malý. Tanec zahájil Letní školu již po několikáté a opět si získal nadšené ohlasy. Letošní program se skládal z ukázek tanců „z hradu a podhradí" – vystoupili tanečníci v renesančních kostýmech i lidových krojích. Následovala výuka historických tanců, do které se zapojila i široká veřejnost a všichni si tak přiblížili příjemnou atmosféru renesančních či barokních plesů královských dvorů.

V úterý následoval další koncert. S programem Amore e odio vystoupil soubor ve složení zobcové flétny, zpěv a cembalo. Dnes se můžeme těšit na společný koncert Alana Davise, Jana Kvapila, Ashleyho Solomona, Carin van Heerden a Edity Keglerové. Ve čtvrtek se představí Jostein Gundersen, Kerstin de Witt a Edita Keglerová a v pátek si budeme moci vyslechnout koncert Rebeccy Stewart, Mami Irisawy, Paula Shannona a jejich studentů pěvecké třídy. Na programu zazní Missalanea: Slavné francouzské mše 14. Století. Závěrečný sobotní koncert v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích pak bude patřit přímo účastníkům kurzu.

Kromě koncertů je připravena i řada přednášek, prodejních výstav hudebních nástrojů či notového materiálu, významným hostem letošního ročníku bude špičkový německý výrobce zobcových fléten Ralf Ehlert. Program je opravdu pestrý.

Renata Šňupíková