„Situace je v současné době stabilizovaná,“ řekl krátce ředitel Správy NP a CHKO Šumava František Krejčí. Zatím se potvrzují předpoklady o rozšíření kůrovce a neobjevily se žádné alarmující skutečnosti. Kontrolovala se území Trojmezná, Černá hora a další.