„Cesta je již v nevyhovujícím stavu. Lesní technika má velké problémy se do této odlehlé části obce, které říkáme Brdo, vůbec dostat. Získali jsme dotaci ve výši sedm set čtyřicet tisíc korun. Z vlastních zdrojů vloží obce ještě okolo dvou set šedesáti tisíc korun. Cílem je také zlepšit spojení na tomto místě. Je to poměrně důležitá spojnice,“ uvedl starosta obce Jiří Rohlík.