„Celkové náklady jsou ve výši 2 138 442 korun, spoluúčast města by v tomto případě činila 427 688 korun. Radní rozhodli, že odbor hospodářský a životního prostředí zpracuje žádost o dotaci na zmíněné opravy,“ upřesnil starosta Netolic Oldřich Petrášek. Doplnil, že finanční spoluúčast bude zapracována do rozpočtu příštího roku.