„Jednou z podmínek při prodeji areálu bylo zlikvidování tohoto odpadu. Kovové sudy s nebezpečným odpadem, který ohrožoval přilehlou řeku, byly skutečně odstraněny. Je možné, že se v objektu ještě nějaká ekologická zátěž nachází, v žádném případě však již nepředstavuje riziko pro obyvatele Lenory,“ zhodnotila starostka obce Jana Krnáková.
„Jsem přesvědčen o tom, že v areálu bývalých skláren již žádné riziko z nebezpečného odpadu nehrozí,“ myslí si obyvatel obce Eduard Kubelka.
Po zrušení skláren v Lenoře zamířili skláři, aby uživili své rodiny, podstatně dále, a to do Husince.
„Řada z nich začala pracovat právě ve sklárnách v naší obci. Avšak ty se následně zrušily rovněž, a tak nejenom oni, ale i naši občané přišli o práci,“ popisuje starosta obce Husinec Robert Klesner.

Zajímavosti
V Lenoře za leden tohoto roku dosáhla míra nezaměstnanosti 8,3 %. To představuje třicet jedna občanů obce z celkového počtu tři sta sedmdesáti tří ekonomicky aktivních obyvatel.
Počet volných míst za stejné období byl roven nule.
V obci Strážný, která je pro obyvatele při hledání práce nejblíže, byla volná čtyři pracovní místa.
Naopak ve Volarech to bylo celkem šest volných pracovních míst.

Více v tištěném vydání ve čtvrtek 12. února 2009.