Schválený je také rozpočtový výhled na roky 2009 a 2010. Právě pro letošní i následující roky bude zřejmě nejdůležitější akcí v Lenoře rekonstrukce čističky odpadních vod a kanalizace. Velkou finanční položkou pak pro obec bude také další splácení půjček či úvěrů.