Důvodem byly nevyjasněné majetkoprávní vztahy k lenorským Rechlím.
„Letos podáme žádost o dotaci na předprojektovou přípravu. Už jsme to měli v plánu v loňském roce, kdy jsme měli hodně věcí rozpracovaných, ale vše se zadrhlo na vlastnických vztazích,“ uvedla starostka Lenory Jaroslava Krnáková. Most totiž nebyl v majetku obce. „Pátrali jsme různě po oprávněném vlastníku, dokonce v archivu a v katastru nemovitostí, oslovovala jsem i Povodí Vltavy a Lesy České republiky, jestli nemají most ve svém vlastnictví. Teprve na základě negativních zjištění a s ohledem na fakt, že most již v minulosti opravovala obec na své náklady, mohli jsme nakonec získat právní úpravou most do našeho majetku, a tím pádem zažádat o dotaci,“ vysvětlila starostka peripetie kolem vlastnictví památky.

Zlatá mince
Zlatou minci Dřevěný most v Lenoře by měla vydat Česká národní banka v rámci cyklu Mosty České republiky v květnu roku 2013 nákladem 25 tisíc kusů v nominální hodnotě 5 tisíc korun. Aktuální prodejní cena, za kterou si můžete 28 milimetrů v průměru velkou a 15,55 g vážící zlatou minci rezervovat, je 15 738 korun. Zdroj: www.zlataky.cz


Prvním krokem stále zůstává vypracování předprojektové přípravy. „Tu bychom chtěli nechat zpracovat letos. Jedná se o nemovitou kulturní památku a je třeba zjistit rozsah a druh poškození například dřevěné konstrukce a mostních pilířů. Čekáme na závazné stanovisko památkářů. Až budou hotovy všechny průzkumy a zaměření, požádali bychom v příštím roce o dotaci na vlastní opravu mostu,“ dodala Jaroslava Krnáková.


Stále nevyřešené ale zůstává, zda bude možné v dřevěném opláštění mostu vytvořit průhledy. Originální konstrukce je sice nemá, přesto si je lidé prostě dělají, a tím konstrukci poškozují. „Je otázkou, co na to řeknou památkáři, a co vlastně povolí. My se budeme muset držet jejich stanoviska. Je fakt, že opakovaně někdo odstraní část prken buď , aby lépe viděl na Vltavu, nebo proto, že se mladí chodí na mostní pilíře opalovat. Sice jsme most znovu zazimovali, ale zase to někdo odstranil. Problém je, že pak volnými místy do mostu zatéká, takže okna by sice byla praktičtější, ale netroufnu si říct, jestli by určité chování některých lidí vyřešila,“ zvažuje starostka.


Dřevěný lenorský most z první poloviny devatenáctého století se měl dokonce dostat na pamětní zlatou minci vydávanou Českou národní bankou letos, ale ražba mince s tímto námětem se posunula a v letošním roce dostal z jihočeských mostů přednost gotický most v Písku. Nicméně lenorské Rechle by se své zlaté podoby dočkat přece jen měly, a to v roce 2013.