Žáci si upletli pomlázku, vyrobili papírový košíček, beránka z vaty, papírové kuře, zdobili vajíčka různými technikami a v keramické dílně si vyzkoušeli techniky zdobení hlíny ve tvaru vajíčka.

Dílna byla zajímavá, měla veliký úspěch, děti měly možnost vystřídat se ve všech dílnách a na závěr složily ve skupinách velikonoční báseň. Všechny čekala sladká odměna a jako poděkování vedoucím dílen jsme zazpívali píseň.

"Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Kosákové, Pospíšilové, Štěpánové, panu Buriánkovi, paní učitelce Ivaně Pruknerové a vychovatelce Lence Wagnerové. Jsme rádi, že se v tento den měli možnost setkat s dětmi rodiče i prarodiče, čímž naplňujeme vizi naší školy Škola pro všechny,"dodal Zbyněk Jícha, ředitel ZŠ a MŠ Lenora.