Za ranního kuropění totiž pekař Augustin Sobotovič rozhoří starou veřejnou pec. K mání budou výborné lenorské placky, chléb a další pečivo, které pekař připravuje se svými pomocníky. Pravidelné pečení se v lenorské peci koná vždy poslední sobotu v měsíci od dubna do prosince. Upečené pečivo je možné zdarma ochutnat. Na finanční dary je ale na přístřešku malá kasička. Peníze z ní pak Augustin Sobotovič používá na nákup ingrediencí pro další pečení.