Vyšší odbornost farmaceutů, širší sortiment, příprava individuálních léčivých přípravků spolupráce s lékaři v nemocnici při podávání léčiv pacientům a mnoho dalších detailů odlišují nemocniční lékárny od těch běžných. V souvislosti s prvním Světovým dnem nemocniční farmacie pracovníci lékárny nabídli možnost podívat se do zákulisí lékárny kolegům z Nemocnice Prachatice a také medikům, kteří v nemocnici vykonávají své odborné stáže.

Nemocniční farmacie zahrnuje dva hlavní obory: nemocniční lékárenství a klinickou farmacii. Nemocniční lékárenství potřebuje farmaceutické pracovníky s vyšším stupněm specializačního vzdělání na rozdíl od praktických lékárníků. Lékárna nabízí širší sortiment léků a má více dodavatelů. Poskytuje lékárenskou péči jak veřejnosti, tak samotné nemocnici. „Vysoká míra vzdělání farmaceutického personálu, jeho kvalitní profesní vystupování, citlivý přístup a snaha o uspokojení potřeb pacientů a vyřešení všech případných lékových problémů, to jsou naše priority a dovednosti, které nabízíme všem našim pacientům,“ ujistil vedoucí lékárník nemocniční lékárny v Prachaticích Miroslav Gros. V lékárně se připravují individuálně připravované léčivé přípravky včetně náročných lékových forem jako jsou například infuze cytostatik. „V nemocniční lékárně v Prachaticích máme odborné pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků s obsahem cytotoxických látek, odborné pracoviště pro přípravu medicinálních plynů v rozsahu přípravy medicinálního vzduchu a odborné pracoviště pro poskytování lékových informací,“ uvedl ředitel Nemocnice v Prachaticích Michal Čarvaš s tím, že veškerý zisk z provozu lékárny zůstává nemocnici, která ho použije na zkvalitnění péče a zvýšení komfortu pacientů.

Plný servis pro pacienty i lékaře

Nemocniční lékárna není jen „prodejna“ léčiv, ale především jde o zařízení lékárenské péče s odbornými pracovišti, poskytuje komplexní lékárenskou péči jak oddělením a ambulancím nemocnice, tak i pacientům a veřejnosti nebo privátním zdravotnickým zařízením. „Pokud to jde, zajistíme pacientům konkrétní léčivý přípravek, který požadují. Snažíme se vyřešit každý problém, který nastane, nenechat pacienta bez adekvátní léčby a zbytečně ho nutit obíhat všechny okolní nebo i vzdálené lékárny,“ popsal Miroslav Gros strategii nemocniční lékárny.

Práce na stavbě nového pavilonu magnetické rezonance v Nemocnici v Prachaticích začaly.
Nemocnici obsadili řemeslníci. Staví pavilon pro magnetickou rezonanci

Pro oddělení a ambulance nemocnice lékárna zajišťuje kompletní zásobování léky a zdravotnickým materiálem, připravuje dle jejich potřeb individuálně připravované léčivé přípravky a dezinfekční roztoky, připravuje infuzní roztoky cytostatik a provádí poradenskou a konzultační činnost. „Schopnost zajistit dostupnost valné většiny léčiv s omezenou dostupností jak pro nemocnici, tak i pro veřejnost, je pro nás důležité,“ doplnil šéf prachatické nemocniční lékárny. Uvedl také, že v poslední době lékárníci zaznamenali výrazný nárůst počtu individuálních příprav v laboratoři. Důvodem je mimo jiné i neochota některých veřejných lékáren zabývat se přípravou léčiv v laboratoři,“ zkonstatoval Miroslav Gros.

Do lékárny na radu? Žádný problém

Pro pacienty a další zákazníky vydává lékárna v nemocnici léčivé přípravky na recepty, vydává a prodává prostředky enterální výživy, zdravotnické prostředky, ortopedické, stomické a inkontinenční pomůcky a také prodává doplňky výživy a léčebnou kosmetiku či zdravotní obuv. Součástí lékárenské péče pro veřejnost je i poskytování poradenské činnosti při odvykání kouření, řešení lékových problémů a poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou.

Samostatným oborem nemocniční farmacie je klinická farmacie. Klinický farmaceut spolupracuje se zdravotnickým personálem oddělení a ambulancí. Jeho úkolem je dohlížet na správnou medikaci pacientů s ohledem na jejich zdravotní stav (diagnózy, laboratorní vyšetření, tělesné a funkční parametry), kontrolovat případné interakce podávaných léčiv, jejich správnou dávku nebo způsob podání. Klinický farmaceut poskytuje poradenství lékařům a sestrám také v oblasti správného zacházení s léčivy, správného podávání léčiv, jejich vzájemných inkompatibilit či nežádoucích účinků. Cílem jeho práce je minimalizovat riziko poškození pacienta nesprávným užíváním léků a optimalizovat medikaci zvlášť pro každého pacienta.