Podle slov hlavní sestry Dagmar Janouškové to bylo hlavně z toho důvodu, že nejvíce chyb a nedostatků se projevuje právě v chování a jednání personálu v komunikaci. „Potvrdily to nejenom interní informace z nemocnice získané z anket mezi pacienty, ale také externí zprávy z médií týkající se zdravotnických zařízení. I přes četné slovní projevy pracovníků z nejrůznějších zařízení o snaze poskytovat kvalitní zdravotnické služby se, alespoň podle mého názoru, zanedbává to nejdůležitější. Kontakt s pacientem,“ zdůvodnila spuštění projektu Dagmar Janoušková.


Zároveň přiznává, že z finančních důvodů se v nemocnicích často omezuje vzdělání jen na nutné akce a obvykle povinné odborné zdravotnické školení. „Na vzdělání v tzv. měkkých technikách, komunikaci, nemocnice nikdy peníze ve velkém nevěnují. Tak, aby vzdělali veškerý personál. Prostě je nemají. Zatím ale tuto složku neřadí ani k zásadním a nejdůležitějším. A přitom vedle fyzické péče je nemalou částí náplně práce zdravotníků právě komunikace. A vůbec není výjimkou, že se personál ocitá v emotivně napjatých i náročných situacích,“ popsala Dagmar Janoušková s tím, že řešení situací je více méně otázkou jejich charakteru a osobnosti. „To, aby uměli komunikovat s pacienty jako profesionálové, správně a úměrně situacím i potřebám pacientů, potřebují ale více specificky zaměřených informací. A ty se jim při získávání odborné kvalifikace ve větší míře nedostanou,“ tvrdí hlavní sestra.
Vzdělání, s jakým počítá projekt, by se tak podle slov hlavní sestry Dagmar Janouškové mělo týkat veškerého personálu prachatické nemocnice. Ten se bude vzdělávat v různém rozsahu podle pracovních kategorií.


Jak upřesnila dále, středem pozornosti a pro většinu pracovníků by mělo být novým prvkem tohoto vzdělání téma emoční inteligence. Jde o téma, které s komunikací úzce souvisí. „Jsme zdravotnické zařízení. Lékaři, sestry a další zdravotníci komunikují s nemocnými lidmi, na citlivé půdě nemocničního prostředí, často o otázce života a smrti, o věcech v životě nejdůležitějších a nejtěžších. Emoce proto v těchto situacích hrají velikou roli. Vědět o nich podstatně víc, je důležité. A navíc jsem přesvědčena, a to bylo také hlavní myšlenkou v žádosti o dotaci, že není jiná kategorie pracovníků či jiná profese, jež by měla být v oblasti komunikace pozornější a vzdělanější. A samozřejmě tím také citlivější,“ je přesvědčená Dagmar Janoušková.


Upřesnila, že záměrem vedení nemocnice je proto zajistit všem pracovníkům v tomto tématu potřebné a jednotné informace. A jejich prostřednictvím postupně docílit profesionálnějšího chování a přístupu k pacientům. Čímž i zlepšit atmosféru v nemocnici. „Změny nedosáhneme tím, že nové poznatky dostanou pracovníci jen okrajově. Je nutné předat stejné informace pokud možno veškerému personálu, včetně nezdravotnického. Zlepšit své komunikační schopnosti, empatii, zpříjemnit způsob spolupráce prospěje natrvalo komukoliv a kdekoliv,“ dodala.


Vzdělávací projekt je ale teprve v počáteční fázi. Nyní dochází k výběru školitelů. Jak uvedla Dagmar Janoušková, firma se vybírá podle předem stanovených kritérií a přísných pravidel. „Vzhledem k výši dotace, která činí téměř dva miliony korun, se výběr posuzuje téměř stejně přísně jako u veřejných zakázek. K vlastnímu školení prvních skupin zaměstnanců by mělo dojít v první polovině dubna. Celý projekt je rozdělený do čtyř kategorií, z nichž nejobsáhlejší je kategorie A a B. První zmíněná se bude týkat osobnostního rozvoje a měkkých dovedností. Druhá, která je určená spíše vedoucím pracovníkům, se bude věnovat managementu,“ uvedla Dagmar Janoušková.

„V kategorii C se jedná o odborné zdravotnické školení pro malou skupinu sester a ošetřovatelek. Tématem bude bazální stimulace, kdy se budou věnovat specifickému postupu při ošetřování zejména těch nemocných, se kterými slovní kontakt není možný. Poslední kategorie je vesměs určena pro lékaře. Jde o právní problematiku a zaměří se hlavně na zdravotnickou dokumentaci,“ upřesnila.


Časové období pro realizaci projektu je vymezeno na necelé dva roky. „V současné době jsou zaměstnanci tak trochu v očekávání, co a jak bude, jak školení bude vypadat. Někteří se doslechli, že se bude i natáčet na kameru, tak už předem se obávají. Máme zájem, aby hodiny, které na kurzech zaměstnanci stráví, byly pro ně zcela určitě zajímavé a aby způsob předávání informací od lektorů zaměstnance zaujal. Samozřejmě by si měli i co nejvíce poznatků odnést a zapamatovat. A to možná bude trochu o aktivitě účastníků,“ obává se Dagmar Janoušková, která ujišťuje, že kamera bude použita jen s jejich souhlasem. Zároveň ale doufá, že pracovníci budou mít nakonec hezkou a příjemnou vzpomínku.


S ohledem na rozsah projektu zbývá doplnit, kde se vlastně celý projekt bude odehrávat. „Vzhledem k tomu, že školení budou organizována po malých skupinách, prostorově se pohodlně vejdou do naší zasedací místností. Z dotace dokoupíme některá potřebná zařízení, a tak by místnost měla plně vyhovovat. Je pravda, že realizace kurzů mimo nemocnici by byla pro zaměstnance jistě příjemnější. Nicméně pokud mají školením projít všichni zaměstnanci, a tak je to v projektu, byť někteří jen krátce, z finančních důvodů i organizačně, je to nereálné. Celkově se totiž jedná až o 360 zaměstnanců. Nakonec, záměrem dotací z ESF a uvedeného konkrétního operačního programu je i to, že vzdělání by mělo účastníkům a jednotlivcům prospět i bez ohledu na organizaci, ve které působí. Aby byly informace použitelné kdekoliv, tak jak je i v názvu našeho projektu. Snad to tak bude, doplňuje hlavní sestra.