Letošní leden prý patří k nejchladnějším za posledních 77 let. Jak takové srovnání vypadá ve Volarech?
Informace, které se objevily v poslední lednový den v médiích, se nezakládají na pravdě. Dokonce bych je označil za lživé. Leden nepatří mezi nejchladnější za posledních 77 let, s jistotou se dá napsat, že jde o nejchladnější leden za posledních 11 let. Chladnější byl leden 2006 a také ledny 1985 a 1987, čili za posledních 32 let byly 3 ledny prokazatelně chladnější. Pokud bychom vzali v potaz ledny od roku 1940 v pražském Klementinu, jak zmiňovala média, bylo celých 14 lednů chladnějších než ten letošní. Byl zmíněno, že leden v pražském Klementinu bude mít průměrnou teplotu -7°C, pravda je ale taková, že průměr dosáhl hodnoty -2,3°C, (zdroj Infomet.cz). Co se týče Volar, stanice měří 10 let (od února 2007) a za tu dobu chladnější leden nebyl, dokonce ani žádný jiný měsíc nebyl doposud tak studený. Průměrná teplota dosáhla hodnoty -6,9°C ve městě a -8,9°C na okraji města. Leden 2006 byl zcela jistě chladnější než ten letošní i ve Volarech, v té době jsem ale ještě neměřil.


V přehledech teplot pro Volary byly v lednu značné rozdíly mezi městem a jeho okrajem. Čím to je?
Rozdíly mezi městem a jeho okrajem jsou způsobeny několika faktory. Ten hlavní je tzv. tepelný ostrov, který je patrný v hustější zástavbě města. Mezi domy se drží vzduch, který se pomaleji ochlazuje, navíc zde nedochází k takovému vyzařování jako na volných plochách. Naproti tomu okrajové části města jsou "zality" chladnějším vzduchem , který stéká z okolních kopců a luk. Tento prochlazený vzduch se dostává i do většiny částí města, výjimkou je ale třeba Sídliště Míru, okolí náměstí či právě část Tolarovy či Revoluční ulice, kde se drží teplejší vzduch. Větší rozdíly v zimních měsících způsobuje právě sněhová pokrývka, na které dochází k intenzivnějšímu ochlazování vzduchu. Aby byl teplotní rozdíl výrazný, musí být navíc jasno a bezvětří. I sebemenší vítr vzduch promíchává a rozdíly jsou tak menší.


Po uplynulých zhruba dvou až třech letech byla letošní zima zatím příznivější i co do sněhového přídělu, nebo se to zdá, protože sníh vlivem dlouhodobě trvajících mrazů zatím neslezl tak rychle?
Co se týče sněhu, nenapadlo ho zatím nějak významné množství, ale díky celodenním mrazům sněhová pokrývka neroztála, jak jsme tomu byli zvyklí v předchozích několika zimách. Nejvyšší polohy pokrývá zhruba metrová vrstva sněhu, minulou zimu to bylo v lednu podobné. V polohách kolem 1000 metrů leží kolem 50 cm, což také není nijak výjimečná sněhová pokrývka pro Šumavu v porovnání s historií. Ve středních a vyšších polohách se letos sníh drží delší časový úsek, ale sněhu příliš mnoho neleží, takže při oblevě tající sníh spodní vody moc nedoplní.


Ve srovnání s rokem tuším 2013, byl letošní leden vstřícnější i co do počtu slunečných dní. Je to skutečně tak, že jsme si letos v zimě zatím užili i více sluníčka?
Velmi málo slunečního svitu v lednu bylo v letech 2013 a 2015, pokud bychom sečetli sluneční svit těchto dvou lednů, jsme na polovině letošního ledna. Právě skončený měsíc, hlavně jeho druhá polovina byla nadprůměrně slunečná. Pokud se podívám do statistik, tak ve Volarech svítilo slunce letos v lednu přes 85 hodin, v posledních letech to bylo mezi 21 a 63 hodinami za měsíc, rozdíl tedy značný. Nižší polohy měly díky inverzi slunce méně i tak jde ale o nadprůměr. Nadprůměrně slunečný byl i prosinec, například u Lipenské přehrady byl nejslunečnější minimálně za 23 let.


Máte přehled nejen o Volarsku, ale i o stanicích na Šumavě. Platí i v jejich případě, že se letošní leden zapsal do historických tabulek co do počtu mrazivých dnů a nocí?
Ve vyšších a horských polohách bývá v lednu průměrně téměř každý den mrazový, tedy s minimální teplotou pod bodem mrazu. V tomto ohledu jde tedy spíše o průměrný leden než něco výjimečného. Vyšší byl ale letos v lednu počet dní s celodenním mrazem a to zhruba o polovinu, většina stanic jich měla více jak 20, což je více než za celý rok 2016, vyjma horských poloh. Díky inverznímu počasí byl i vyšší počet nocí s teplotami pod -20°C, pouze ale 7. ledna klesly teploty v mrazových kotlinách pod hranici -30°C. Zajímavé je, že loni v lednu byla naměřena na Šumavě ještě nižší teplota než letos a opět to bylo na Rokytské slati (-35,3°C, letos -34,6°C).