„Máme zhruba šest velmi přísných podmínek a pokud je akciová společnost splní, podpoříme ji zvýšením vkladu základního kapitálu ve výši šedesáti milionů korun,“ upřesnil starosta Jan Bauer.
Jenže o penězích nebude řeč do chvíle, než společnost Léčebné centrum sv. Markéty zkolauduje první dvě etapy výstavby, tedy wellness centrum a hotelovou část. „Následně jsme ochotni vložit do společnosti i další pozemky a podniknout kroky k tomu, abychom dosáhli statutu lázeňského města,“ doplnil další možnosti mimo rámec uzavírané smlouvy. Ještě než ale zastupitelé návrh smlouvy jednomyslně odsouhlasili, musela společnost LC sv. Markéty znát dodavatele stavby i provozovatele budoucího centra a zároveň město nechce nést následky ztrát z provozování.
„Naším zadáním bylo minimalizovat případná rizika a následně pomůžeme s výstavbou třetí etapy, tedy sportovního centra,“ tlumočil Bauer rozhodnutí zastupitelů. Pokud některou z podmínek LC sv. Markéty nesplní, smlouva se stává neplatnou.

Více v tištěném vydání v pondělí 26. ledna 2009.