Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy je podle energetiků nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie v úterý 24. září v části města Lázně, a to konkrétně Lázně číslo popisné 402 a 1210 a zahrádky za číslem popisným 402.

Odstávka je plánovaná od 8 do 11 hodin.