A ačkoli ji již nějakou dobu místní využívají, slavností otevření se uskutečnilo právě v pátek 16. prosince v dopoledních hodinách. Zúčastnili se ho jak zástupci městyse, tak i firem, které na její výstavbě pracovaly.


Konstrukce lávky ovšem není dřevěná, jako ta původní, ale kovová. Ta má mít podle slov Josefa Šimáka, technického dozoru investora, větší odolnost. „Je nadimenzovaná i na stoletou vodu. Kovovou konstrukci navíc zajišťují čtyři železobetonové monolitové pilíře s jádrovými piloty, které sahají do hloubky dvaceti metrů,” ujistil Šimák. Kromě přívalových dešťů, které Strunkovické často ohrožují,má odolat i rzi. Proti rezavění je ošetřená celá ocelová konstrukce.
Celkové náklady na stavbu nové lávky, jež zahrnují i finance spojené s pořízením projektu či geologickým průzkumem, vyšly na zhruba dva a půl milionu korun. Strunkovičtí je ale nemuseli hradit v plné výši. Jak uvedl starosta Karel Matějka, z větší části na ně přispěla dotace od ministerstva pro místní rozvoj.
O tu zažádalo vedení městyse v loňském roce. Na jaře tohoto roku jim byla přislíbená, a tak se do stavby mohli pustit. Staveniště bylo dodavatelské firmě MANE z Českých Budějovic předáno přibližně v červnu. Poslední listopadový týden už byla stavba lávky hotová. Dodavatelem celé ocelové konstrukce byla firma STS Prachatice „Vše se uskutečnilo podle naplánovaného harmonogramu. Lávku jsme převzali bez jakýchkoli závad,” ubezpečil starosta. Z rozpočtu městyse se na její stavbu investovalo šest set sedmdesát tisíc korun.


Původní lávka, která vznikla jako přístupová cesta k nové čističce odpadních vod, byla podle vyjádření starosty poměrně dost využívaná. I proto ji místní chtěli obnovit. „Chodíme tudy často na procházku a nebo s dětmi na dětské hřiště. Jsem tedy moc ráda, že už si cestu můžeme opět zkrátit. Delší dobu jsme museli řeku obcházet,” s nadšením doplnila obyvatelka Strunkovic.