Téměř na den přesně po jedenaosmdesáti letech si posluchači připomněli neslavnou Mnichovskou dohodu a dozvěděli se něco k obraně Československa v pevnostech, které byli vybudovány na celé hranici České republiky od Šumavy po Moravské hory.

Jan Lakosil, který se těmito pevnostmi zabývá, co by velmi úspěšný amatér připravil na tento večer na 160 fotografií v několika blocích. Své povídání zahájil nástupem fašismu v říjnu 1938 a vstup na území Šumavy. Obsazování začalo přes Strážný, Lenoru až do Volar, kde 2. října večer skončilo a německá vojska zde byla vřele přivítána. Zajímavý večer historických událostí smutných a na závěr i lepších, byť je osmdesát jedna let od Mnichova, tak dnes jsou stále destinace, kde je ohnisko napětí a to nejen lokálního nebezpečí válek. Vraťme se k podstatě večera, který ve Volarech proběhl.

Jak to bylo s opevněním na Vltavské linii od Záhvozdí až k Soumarskému mostu po válce, prozradila druhá část večera. Zde posluchači viděli, jak co se s opevněním mělo stát po skončení války a na závěr přidal 30. fotografií k připomenutí, pádu Železné opony v roce 1989.

Výstavba obranné linie před Mnichovem byla započata v roce 1937 a jejich výstavba trvala necelý rok, což ukazuje na kvalitní práci českých dělníků. To, že byla kvalitní, dokládá to, že se dochovalo mnoho bunkrů téměř nedotčeno do dnešních dnů ve stejné podobě a též, že Němci byť se je snažili zlikvidovat tak zkrátka jim to nešlo, ani střelbou tanků, či vyhozením pomocí podminování. Vlastní obsazení naší části mělo začít přechodem Šumavy ze Strážného, přes Dolní Cazov, Lenoru a po té do Volar. Obsazení provedla 1. horská divize a 7. pěší divize pod vedením generála Otto Hartmanna, který velel celé operaci. Německá vojska pochodem přes již zmíněná vojsko se zastavila před 2. října obrannou linií bunkrů ŘOP, ze kterých mělo obavu. Obrana se nakonec nekonala, neboť politickým rozhodnutím bylo neklást německým vojskům odpor. Tím se pochod dokončil a v pozdním podvečeru 2. října 1938 vstoupil wehrmacht do Volar. Na dlouhých sedm let bylo město pod velením německé moci až do jara 1945. Ustupující Němci v té době chtěli použít k obraně při útoku zmíněnou Vltavskou linii, vyhodili do povětří Soumarský most a ustupovali téměř identicky, jak přišli. Válka skončila a otázka zněla co s těmito bunkry. Některé začala využívat armáda, některé se zakonzervovaly a v podstatě se dochovaly ve stejné podobě dodnes. Dnes jsou z mnoha bunkrů a pevností muzea, či místa, které ukazují vojenští historici, jak se vlastně obrana připravovala. U nás je to na Soumarském mostě, kde je Řopík Honzík, který dal do původního stavu Jan Němeček volarský amatérský zájemce o jejich historii se svými kamarády. Bunkr je otevřen od jara do podzimu a znázorňuje, jak měla vypadat obrana před blížícím se německým vojskem na Vltavské linii. Třetí část patřila období Studené války a její doba, která byla dobou vybudování i dalších bunkrů na Volarsku, které Jan Lakosil představil. Na fotografii jedné z map bylo vidět, že hlavní opěrný bod byl na vrchu Kamenáč a okolí, kde bylo výcvikové místo Pohraniční stráže, která měla ve Volarech výcvikové středisko. Období 50 až 60 let bylo dobou Studené války a svět byl stále na rozcestí i pod hrozbou možného dalšího válečného konfliktu. To vše trvalo až do období konce Svazu sovětských socialistických republik a rozpadu Varšavského vojenského bloku po roce 1989.

Pád Železné opony, znamenal nový začátek a nová šance. Buďme rádi, že dnes tato obranná linie slouží jako muzea, či místa k připomenutí těžké válečné doby. Važme si svobody, kterou nyní máme a jak to řekl armádní generál Ludvík Svoboda bývalý prezident Československa ,, svoboda se lehce ztrácí, ale těžko vrací zpět.“

Ladislav Beran