I zde by měla přispět dotace z Jihočeského kraje na úpravu tamního historického hřbitova za kostelem svatého Štěpána. Hřbitov je v obci od konce šedesátých let osmnáctého století. O jeho nešetrnou likvidaci se postaral minulý režim v roce 1978. Kovové a litinové kříže byly odvezeny do sběrných surovin, kamenné náhrobky do tehdy hraničního pásma v prostoru Hraběcí Huti. Na jaře roku 2004, po dvaceti osmi letech, byly náhrobky symbolicky vráceny na kvildský hřbitov.
Starostu Kvildy Václava Vostradovského informace, byť zatím neoficiální, o přidělení dotace potěšila. „Máme zprávu, že jsme uspěli i v rámci programu obnovy venkova na úpravu kolem kostela. Oprava hřbitova by vlastně byla už třetí etapou, kdy se nejprve vyzvedávaly náhrobky a částečně se hřbitov upravoval. Tato část by zahrnula dokončení posledních úprav, obnovy a možnosti dalšího využívání hřbitova," uvedl Václav Vostradovský.
Kvildští plánují začít znovu hřbitov využívat. „To předpokládá vybudování kolumbária a rozptylové loučky s respektováním ploch původních hrobů v rámci pietního místa. Na to by navazovala plocha pro nová hrobová místa," shrnul starosta Kvildy. Podle jeho slov nechala obec provést ve zmiňované části nového hřbitova sondy. „Ty nepotvrdily, že bychom svým záměrem nějakým způsobem například zasahovali do spodních vod a podobně. Nicméně prostor bude hodně omezen, odhaduji to maximálně na zhruba třicet hrobových míst," dodal Václav Vostradovský. Detaily využití hřbitova sice zatím nastaveny obec nemá, přesto starosta předpokládá, že by možnost uložit ostatky na kvildském hřbitově měli mít především místní obyvatelé, popřípadě lidé z okolních obcí a osad. „Pod kvildskou farnost v minulosti spadala například Horská Kvilda, Filipova Huť nebo Modrava," dodal Václav Vostradovský.