Ačkoliv bude v příštím roce Správa nucena šetřit každou korunu s ohledem na nižší příspěvek od svého zřizovatele i nižší kůrovcové těžby a s nimi spojeným prodejem dřeva, má v plánu investiční akce za zhruba dvě stě milionů korun, ovšem v drtivé většině s přispěním dotace. To se týká také demolice v areálu bývalé roty.

Podle ředitele Správy Jiřího Mánka by měly demoliční práce včetně odklizení ekologické zátěže vyjít na patnáct milionů korun. Je ovšem možné, že se náklady podaří při výběrovém řízení ještě snížit. „Celý areál v Kvildě zahrnuje kromě volné plochy i několik objektů. Jedním z nich je budova ubytovací a správní bývalé roty, zbylé objekty sloužily v minulosti jako jídelna a garážový blok. Demolice by se neměla týkat pouze správní budovy," uvedl Jiří Mánek.
Demolicí vzniklou volnou plochu by měla získat obec Kvilda směnou za biologicky mnohem hodnotnější pozemky pro potřeby Národního parku Šumava. „Jsou v rašeliništích nebo podmáčených lokalitách kolem Kvildy," upřesnil ředitel Mánek.

Zatímco je víceméně jistý osud garážového bloku a jídelny s kuchyní, budoucnost správní budovy zase až tak jasná není. Sice podle Jiřího Mánka i podle starosty Kvildy Václava Vostradovského už je dokonce hotov projekt na vznik environmentálního vzdělávacího centra až do fáze stavebního povolení a dokonce na jeho realizaci již byly alokovány prostředky na státním fondu životního prostředí, jestli se jej podaří dokončit do finální fáze ale v tuto chvíli zainteresovaní jen odhadují. „My jsme připraveni tento projekt v pozměněné podobě oživit ve spolupráci s obcí Kvilda," potvrdil za Správu Jiří Mánek.
Konkrétnějším úvahám se nicméně vyhnul. „Nechtěl bych v tuto chvíli říkat nějaká definitiva. Jsme připraveni jednat s obcí Kvilda o tom, jak objekt upravit. A nevíme, zda správná cesta je opravit to ze strany Správy, nebo nějakou součinností. Obec by směnou získala každopádně poměrně velkou plochu se zapojením volné plochy a plochy vzniklé po demolici zbylých objektů," doplnil Jiří Mánek k budoucímu využití chátrajícího areálu.

Objekty se začínají rozpadat, propadají se stropy a některé budovy hrozí zřícením, takže demolice opravdu přijde za minutu dvanáct. Ze zprávy o zařazení demolice v areálu bývalé roty má starosta Kvildy Václav Vostradovský radost. „Je to určitě pozitivní zpráva, protože nejen pro nás, ale pro všechny, kteří to tu znají a jezdí sem, je rota skutečně vřed v centru národního parku. Zatím se tu lidé, kteří vystoupí z autobusu, cítí jako na Václaváku, kde nevíte, kdo vás kde srazí, a ne jako v národním parku," zdůraznil kvildský starosta. Obec má ve využití skoro dvouhektarového pozemku, který vznikne demolicí garážového bloku a jídelny s kuchyní, naprosto jasno. Měla by po úpravách sloužit pro turisty a návštěvníky. „Předem říkám, že současné zastupitelstvo a věřím, že ani nástupci, nechceme rozhodně tyhle dva hektary zastavět jakoukoli zástavbou. Takže žádné rodinné domy ani penziony, ale parková úprava a nejnutnější zázemí pro návštěvníky i místní v rámci služeb. Chceme s tímhle prostorem zacházet skutečně opatrně," ubezpečil Václav Vostradovský.

Obec by chtěla řešit jednak dopravní situaci v centru a ruku v ruce s tím i přetvoření celého prostoru s větším zapojením zeleně, která paradoxně v obci uprostřed Šumavy tolik chybí. „Už jsem tu měl i dopravního inženýra a může se stát, že přehodnotíme a změníme celkový prostor. Jako záporné se totiž i z pohledu parku jeví parkoviště, které je dnes naproti rotě. Naopak by tedy autobusy v budoucnu nezajížděly do areálu roty, ale vytvoříme pro ně zelení oddělený prostor na současném parkovišti a osobní dopravu odkloníme do roty," vysvětlil kvildský starosta.

Parkoviště, která jsou v obci rozhodně třeba, by pak byla v areálu roty. „Pamatováno bude i na návštěvníky vytvořením zázemí. Určitě tu citelně chybí veřejné záchody. To by mohl řešit projekt rekonstrukce obecního sálu směrem do roty," dodal Václav Vostradovský. Obec vede jednání se Správou o možném využití správní a ubytovací budovy, která jediná zůstane demolice ušetřena.