„Jednotlivé byty odkoupili stávající nájemníci, kteří si následně vytvoří sdružení vlastníků a budou se o dům starat sami,“ řekl starosta šumavské obce Václav Vostradovský. Doplnil, že obec připravila pro nájemníky splátkové kalendáře, aby příliš nezatížila jejich rodinné rozpočty. „Celková částka na straně příjmů by měla být 4,8 milionu korun. Ale než ji dostaneme celou, bude to chvíli trvat,“ zkonstatoval. Doplnil, že při prodeji obec vycházela z odhadní ceny.