„Finanční prostředky chceme použít konkrétně na nákup dvou stanů pro kulturní akce za zhruba osmatřicet tisíc korun. Dále na pořízení sekačky a mulčovače pro úpravu zeleně, a to za čtyřicet tisíc korun,“ upřesňoval plány obce její starosta Oldřich Valouch.

Podle jeho slov však mají Chrobolští v plánu použít prostředky také na opravu kulturního domu v obci. „Jedná se o úpravu vnitřních prostor. Přesněji potom o opravu stěn, vymalování, opravu stávajícího vybavení a podlahy, výměny osvětlovacích těles či úpravy pódia a podobně,“ popisoval dále starosta.

Chrobolští získali dotaci ve výši osmdesát devět tisíc pět set korun. Vlastní podíl obce bude činit podle slov Oldřicha Valoucha třicet osm tisíc pět set korun.

„Práce uvnitř kulturního domu budou dokončeny maximálně do konce září tohoto roku,“ upozorňoval Oldřich Valouch.

Chroboly se staly členem tohoto svazku již před osmi lety. „Hlavní prioritou je vzájemná spolupráce svazku při zajišťování významných investičních akcí v zájmovém území, financování rozvojových programů a rozvoj v oblasti komunálních služeb a dopravy,“ popsal hlavní priority Dobrovolného svazku obcí Prachaticka starosta Oldřich Valouch.

„Rekonstrukce kulturního domu je určitě na místě. Na druhou stranu by ale bylo třeba, aby se zde pořádalo více kulturních akcí, a to hlavně pro ty mladé. Kdysi tu byla například diskotéka. Právě ta byla hojně navštěvovaná. Souhlasím i s nákupem zařízení na úpravu zeleně. Je dobré udržovat obec tak, aby v ní nepřerůstala tráva a podobně,“ uvedla obyvatelka Chrobol Helena Kendrová s tím, že každá podobná investice je podle ní pro obec jedině přínosem.