Navíc se zdá, že roční úsilí při hledání dohody o nájemní smlouvě na obecní pozemek, který chce firma využít v případě obnovení těžby v lomu, je znovu na začátku. Společnost, která od právního zástupce obce Ktiš obdržela návrh nájemní smlouvy vypracovaný na základě společných jednání a připomínek obce, předložila před nedávnem vlastní, diametrálně odlišný návrh.

Tím se zabývali minulý týden zastupitelé Ktiše s jasným výsledkem. Návrh společnosti Garnet Group a. s. mění řadu zásadních bodů smlouvy natolik, že by taková smlouva byla pro zastupitele naprosto neakceptovatelná. Navíc ji předložila po uplynutí stanoveného termínu, zastupitelé se tedy dále smlouvou nezabývali a trvají na původním návrhu předloženém obcí.

Bez souhlasného stanoviska a uzavřené nájemní smlouvy s obcí navíc zřejmě nezíská společnost povolení k těžbě od Českého báňského úřadu.