Její oprava začala v pondělí 1. července. Druhá etapa rekonstrukce průtahu Lhenicemi by měla skončit v polovině listopadu. Podle informací ze staveniště bude ale vše závislé na postupu prací. Součástí oprav je pokládání potrubí a následná rekonstrukce silnice i chodníků. Řemeslníci proto vyzývají, aby řidiči respektovali značení v místě a pohybovali se na staveništi s maximální mírou opatrnosti.