Rádi od učitelů získáme zpětnou vazbu na naší činnost a podněty pro další práci.

V rámci prvního setkání, které se konalo 25.9.2009 v nové učebně na Správě NP a CHKO Šumava ve Vimperku, byli všichni účastníci seznámeni s novinkami environmentální výchovy, připravovanými projekty jak pro mateřské, tak i pro střední školy. Měli možnost se seznámit s novými výukovými prostory, obsahy programů nabízených v letošním roce a prohlédnout si nově připravené pomůcky.

„Další setkání se uskuteční 10.10.2009. Tentokrát se bude jednat o terénní exkurzi na revitalizované rašeliniště na Soumarském Mostě,“ sdělila Martina Kučerová, vedoucí oddělení SEV.

Během této exkurze se účastníci projdou po rašeliništi, které ještě na počátku minulého století dýchalo životem. V druhé polovině 20. století prodělalo masivní těžbu a roku 2000 na něm byla zahájena revitalizační opatření. Účastníci akce se mohou také zapojit do opravy přehrádek a roznosu rašeliníku.

„Avizované listopadové setkání se z organizačních důvodů uskuteční až 2.12.2009 ve 14:30 hodin. V rámci tohoto setkání nabízíme seminář EV - „Ekologická výchova a efektivní učení“. Seminář se koná ve spolupráci s CEGV Cassiopeia z Českých Budějovic. V případě zájmu se mohou učitelé hlásit u paní Kučerové na tel. čísle 731 530 447,“ doplnila referentka oddělení SEV Romana Roučková.

Poslední letošní setkání se bude konat v předvánočním čase 17.12.2009 od 14:00 hodin. Společně zhodnotíme uplynulé období, učitelům představíme novinky z naší dílny a vyrobíme si něco malého s vánoční tematikou.

Jana Zvettlerová
tisková referentka
Správa NP a CHKO Šumava