Křížová cesta byla poměrně špatně přístupná a jednotlivá zastavení nebyla v nejlepším stavu. Dnes je již hodně věcí opravených.
„V první etapě oprav počítáme s opravou 12. a 14. zastavení, na nichž se již pracuje. Poté budou opraveny přístupové cesty. Na začátku cesty bude opravená kaple. A k jednotlivým zastavením připravují žáci volarské základní umělecké školy keramické obrázky, které budou do kaplí zasazeny,“ informovala starostka Martina Pospíšilová.

Více v tištěném vydání v úterý 5. srpna 2008.