Dvě kruhové křižovatky by do budoucna měly vylepšit dopravní situaci ve Vimperku. Obě jsou plánovány na silnici II/145 vzdálené od sebe jen několik set metrů. Blíže své stavbě je křižovatka mezi obchodními domy Lidl a Penny market. Ani ta ale nemusí být dříve, než za dva roky. Podobná křižovatka na Fišerce je teprve v začátcích.


Zastupitele o tom před nedávnem informoval starosta Bohumil Petrášek. Při jejich posledním jednání totiž upozornil hned na dvě zásadní skutečnosti, které mohou mít dopad jak do prostředků města, tak co do termínu realizace. „V případě okružní křižovatky pod viaduktem se Jihočeskému kraji nepodařilo získat finanční podporu z přeshraničního česko – bavorského programu, což znamená, že stavbu bude kraj investovat z vlastních peněz. A jelikož se má město na stavbě podílet i finančně, znamená to, že se navyšuje náš podíl, a to na rozpočtové náklady více než 11,8 milionu korun," zdůraznil starosta.


Ačkoliv původně město počítalo s nižšími náklady, i za vyšší cenu stavbu zastupitelé podpořili. „Je na zastupitelích, aby rozhodli, zda náš podíl uhradíme, nebo obrazně řečeno z realizace stavby vycouváme. Osobně si myslím, že je křižovatka potřeba i za tu cenu, že budeme muset sáhnout hlouběji do rozpočtu pro náš podíl," podotkl starosta Petrášek. A to nakonec končící zastupitelé také udělali, podpořili svým usnesením realizaci stavby křižovatky u Lidlu a současně svým nástupcům doporučili zahrnout podíl města Vimperk do jeho rozpočtu. Nicméně už nestanovili, zda se tak má stát již v příštím roce, nebo až v rozpočtu na rok 2016.


Podle zdůvodnění, které obdržel starosta počátkem září od odboru regionálního rozvoje Jihočeského kraje, totiž investorovi k zahájení vlastní stavby chybí to podstatné, a to je stavební povolení a není ani vybrán zhotovitel. „Vzhledem k tomu, že realizace stavby se předpokládá na osm měsíců a předpokládaný termín nabytí účinnosti stavebního povolení je někdy květen až červen příštího roku, chce se kraj vyhnout tomu, že by stavbu rozložil do dvou let. Termín realizace se tak podle všeho posouvá až na rok 2016," vysvětlil starosta.


O něco optimističtěji vidí budování kruhové křižovatky u Lidlu vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje Jiří Klása. Domnívá se, že by se kraji mohlo podařit získat stavební povolení ještě do konce letošního roku. „V návrhu rozpočtu na příští rok tuto investici máme, ale bude hodně záležet i na tom, zda uvolní prostředky také město Vimperk. Předpokládám, že by se nám mohlo podařit získat do konce roku stavební povolení, přes zimu vybrat zhotovitele a na jaře se do stavby pustit," věří Jiří Klása.


Současně uvedl, že úvahy o možném ukončení platnosti územního rozhodnutí na stavbu křižovatky, jsou neopodstatněné. „Nevím, co by se muselo stát, aby k tomu došlo, ale i to je řešitelné tím, že bychom včas požádali o prodloužení platnosti," dodal.