Podle informací Terezy Hanouskové ze společnosti ENVI-PUR, s.r.o., která dodala čistírnu odpadních vod, která je vybavena moderní technologií membránového bioreaktoru z důvodu ochrany vodního toku. „V něm totiž žije perlorodka říční, která je v ČR zařazena do seznamu kriticky ohrožených druhů. Moderní čistírna přispívá k ochraně tohoto vzácného živočicha,“ vysvětlila.

A právě pro požadavek na vysokou kvalitu vyčištěné odpadní vody padla volba na technologii kombinující biologické čistění a membránovou separaci. „Výsledný odtok je zbaven téměř veškerých nerozpuštěných látek a mikrobiálního znečištění,“ doplnila Tereza Hanousková.

Další výhodou této technologie je možnost pracovat v aktivaci s vysokou koncentrací kalu. „Docílí se tak úspora objemu nádrží, což je žádoucí například při potřebném navýšení kapacity čistíren bez stavebních úprav,“ uzavřela.