KreBul, o. p. s. mělo tu čest přivítat do svých prostor na Zlaté stezce 145 zpěváka, herce, dramaturga, režiséra a produkčního Lukáše Štěpánka, absolventa Střední pedagogické školy v Prachaticích, nyní umělce na volné noze, vystupujícího v celé řadě muzikálů a divadelních představení nejen v Praze a Brně. Ten si pro posluchače připravil dva vánoční koncerty.

První z koncertů byl připraven pro SeniorPoint Prachatice, tedy pro seniory a širokou veřejnost. V prostorách sálu Křišťál vznikla kavárna, kde si každý z účastníků mohl dát nejen dobré nápoje, ale i vlastní napečené dobroty, které donesli samotní návštěvníci koncertu i pro všechny ostatní. Koncert si všichni užili a odcházeli v příjemném naladění do vánočního času. S Lukášem si na dětství zavzpomínaly i sestry Jarmila a Marie Šímovy a zazpívaly společně s ním jednu píseň, druhou přidaly již ve vlastním podání.

Druhý z koncertů se konal pro zvané – přátele, dobrovolníky, spolupracovníky, podporovatele… Pozvání přijali např. Jaroslava Hauptmannová, paní učitelka Věra Šulcová, rodina a přátelé Lukáše Štěpánka, přátelé KreBul, o. p. s. Z úst hostů zazněly i vzpomínky na dětství umělce, jeho začátcích na umělecké dráze a mluvilo se i o jeho životní cestě a pro mnohé to mělo velmi silně emotivní dopad.

Oba koncerty se nesly sice ve vánočním duchu, ale nenabízely vánoční patos. Sice zněly známé melodie, ale některé v originálním autorském přetextování samotného umělce. Koncertem provázela veselá linka, která se dotkla i předvánočních depresí, které se uvolnily mírnou vulgaritou, a následně přenesla hosty do vánoční pohody, kdy se všichni uvolnili a zasmáli se nad stresem, mohli se zastavit a uvědomit si opravdovou důležitost Vánoc.

Přivítání hostů a poděkování za nádhernou atmosféru, kterou Lukáš vytvořil, se zhostil ředitel KreBul, o. p. s. Zdeněk Krejsa, a za celý organizační tým popřál krásné vánoční svátky a poděkoval za přízeň, kterou všichni vyjádřili svou přítomností, popřípadě omluvou za to, že nemohli být v tento den s námi všemi.

Děkujeme všem individuálním dárcům, kteří svým dobrovolným vstupným podpořili akce SeniorPointu, děkujeme Jihočeskému kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu školství za přispění na realizované aktivity.

Jiří Gabriel Kučera, KreBul, o. p. s., Prachatice