Výstava je přístupná v pracovní době krajského úřadu po celý březen.

V pátek 2. března zahájila Jitka Šálená za Krajský úřad Jihočeského kraje spolu se Zdeňkem Krejsou, ředitelem KreBul, o.p.s. a Radkou Paulovou, radní města Prachatice dvojvýstavu, kterou připravila KreBul, o.p.s. Prachatice. První výstava představuje všechna projektová pracoviště a jejich aktivity této neziskové organizace, včetně oslav desetiletého výročí v minulém roce. Druhá se pak věnuje přiblížení aktivit třetího nejlepšího klubu v ČR pro rok 2017 – SeniorPointu Prachatice ve fotografiích.

„KreBul, o.p.s. vznikla v roce 2007, kdy začala realizovat první akce a aktivity pro seniory, a to ve městě Volary. Od roku 2009 pak vznikla první dvě pracoviště v Prachaticích – Informační centrum pro mládež a Občanská poradna. Pak se společnost rozšířila o Dobrovolnické centrum, SeniorPoint a poradnu zdraví. K neodmyslitelné aktivitě patří vzdělávání o lidských právech, multikultuře a holocaustu, jako semináře, besedy s pamětníky, konference,“ shrnula vývoj společnosti Jitka Šálená.

KreBul Prachatice se uskutečnilo předání nových předmětů sloužící pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
Bez bariér pro všechny předán veřejnosti

„Výstava ukazuje, jak pestrá je paleta aktivit, které KreBul u nás v Prachaticích vykonává. Křižovatka u parku, tedy dům, kde organizace sídlí, se stal vyhledávaným místem pro celou řadu lidí. Ať už jsou to klienti občanské poradny, kteří zde hledají východisko z náročné životní situace, tak i ti, kteří přicházejí na vzdělávací či volnočasové akce – od dětí až po seniory. Myslím, že výstava dopřává nasát tuto atmosféru radosti, pohody a mnohdy i pocitu štěstí, se kterými lidé z akcí odcházejí,“ připomněla radní Radka Paulová.

Výstava chce ukázat, kdo je KreBul, o.p.s. a jaké služby nabízí. Každé z projektových pracovišť má pod sebou celou řadu dílčích aktivit, které jsou určeny širokému spektru lidí, od dětí až po seniory. Možnost nahlédnout pod tuto pokličku máte právě teď v době, kdy vstupujeme do jedenáctého roku našeho fungování. K tomuto výročí bychom si rádi nadělili realizaci investičního záměru – stavbu komunitního centra a ubytovacích kapacit.

Prachatická radnice
Kam směřují finančně Prachatice – k problémům nebo lepším časům?

Druhá výstava představuje SeniorPoint, ten je jedním z nejmladších pracovišť, ale díky němu se historicky dostáváme zpět na začátek, a sice k práci se a pro seniory. Díky akcím a aktivitám, které jsou zde nabízeny, dáváme prostor seniorům samotným například v cyklu výstav Um seniorů, spolu se seniory připravuje čtvrtletník SeniorPoint PRESS, který je vydáván v tištěné a audiopodobě (pro nevidomé), propojujeme akce mezigeneračně a za účasti našich dobrovolníků. Činnost pracoviště byla oceněna v roce 2017, kdy jsme získali krásné třetí místo v soutěži o nejlepší klub roku, vyhlašovaný Nadací Charty 77.

„Na tomto místě se sluší poděkovat všem těm, kdo dělají KreBul KreBulem. Ať jsou to všichni ti, kdo nás finančně či materiálně podporují (a nemalou měrou je to také Jihočeský kraj v nejrůznějších grantových výzvách), ale také našim spolupracovníkům, dobrovolníkům a zejména našim návštěvníkům, protože bez nich by naše akce zely prázdnotou. Děkuji také všem, kdo se podíleli na přípravě výstavy i těm, kdo si našli čas a na chvilku se zastavili při jejím otevření,“ uvedl ředitel společnosti Zdeněk Krejsa.

Výprava jihočeských skicrosařů na ZODM 2018.
Berenice pomáhá ve sportu všestrannost

Výstava je zahájena a potrvá celý měsíc březen, navštívit ji můžete v pracovní době Krajského úřadu U zimního stadionu. A co nám k výstavě řekli první návštěvníci? „Takhle emotivní výstavu jsem dlouho nezažila“, „Je vidět, že v této organizaci se dělají věci srdcem, je to vidět a cítit“, „Je skvělé, když má člověk možnost nebýt na své věci sám. A jak je vidět, v KreBulu na věci lidé nejsou sami“.

KreBul, o.p.s. má pět projektových pracovišť – Občanskou poradnu, SeniorPoint, Dobrovolnické centrum, Informační centrum pro mládež a poradnu zdraví a zdravého životního stylu Food.Body.Life. Organizace sídlí v Prachaticích na Zlaté stezce 145. Informace o akcích a aktivitách můžete najít na www.krebul.cz.

Zdeněk Krejsa, KreBul Prachatice