O barevnosti budou zastupitelé teprve rozhodovat, ale opravit sociální zařízení musí město okamžitě.

Za porušení rozpočtové kázně Prachatičtí musejí platit

Oddělení kontroly zvláštních činností Finančního úřadu pro Jihočeský kraj zaslal už v loňském roce městu Prachatice dva platební výměry v celkové hodnotě více než 1,8 milionu korun pro porušení rozpočtové kázně při realizaci veřejné zakázky v roce 2017 a získání dotačního titulu v roce 2018. Nález finančního úřadu před několika měsíci vzalo zastupitelstvo města nález na vědomí. „Město Prachatice podalo proti těmto platebním výměrům odvolání, které však Odvolací finanční ředitelství na konci února 2024 zamítlo a nález prvoinstančního orgánu potvrdilo,“ zhodnotil prachatický starosta Jan Bauer s tím, že platební výměry jsou pravomocné a zastupitelé tak byli nuceni schválit rozpočtové opatření a uvolnit finance na jejich zaplacení.

Vzpomínková jízda.
Tipy Deníku pro příští dny: Chlumanské tržiště otevírá letošní brány

„Po jejich uhrazení bude městu dále dopočteno a naúčtováno penále v řádu dalších stovek tisíc korun. Jde o nepříjemnou zprávu. Město však v tomto využívá veškerých kroků a opatření na svou obranu podalo prostřednictvím právního zástupce žalobu o přezkoumání a zrušení rozhodnutí ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích,“ doplnil. Výsledek nelze předjímat, ale v případě úspěchu by měly být platební výměry zrušeny a prostředky vráceny městu.

Skoro dva miliony na památky od státu

Finanční podporu ve výši 1 875 000 korun získalo město Prachatice z programu regenerace památek od ministerstva kultury. Za vítězství v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace za rok 2023 pak dalších sto tisíc korun. Město Prachatice za pomoci této stání dotace dokončí opravu a restaurování fasády vnější části Dolní brány a provede restaurování renesančních omítek v severozápadní části této památky a provede stavební úpravy domu v Poštovní ulici. „Z akcí fyzických a právnických osob spolufinancovaných příspěvkem z programu regenerace zastupitelé podpořili opravy fasád v ulicích Hradební, Věžní a Děkanské,“ uvedl Jan Bauer. Celkové náklady včetně příspěvku z rozpočtu města Prachatice a vlastnických příspěvků přesahují částku pět milionů korun. „Program regenerace patří mezi jeden z nejpovedenějších dotačních titulů, který pomáhá opravovat jak památky měst a obcí, tak i památky v soukromém vlastnictví,“ doplnil starosta. Město Prachatice nedávno získalo od Ministerstva kultury ocenění za pečlivý a dlouhodobý přístup města k památkách v rámci programu regenerace.

Sportovci dostanou dotace

Závěrem roku 2023 vyhlásilo město Prachatice dotační program Podpora sportu 2024. O finanční prostředky na sport požádalo v termínu osmnáct žadatelů. Pro rok 2024 je v rámci této výzvy k dispozici celkem 2,3 mil. Kč. Zastupitelstvo města na pondělním jednání schválilo přidělení částek přesahujících hranici 50 000 Kč jedenácti žadatelům v celkovém objemu 2 155 000 Kč, rada města následně schválila rozdělení sumy 145 000 korun mezi zbylých sedm sportovních subjektů. „V letošním roce jsme proti loňsku sumu na podporu sportu navýšili o čtyři sta tisíc. Nově bylo možné žádosti podávat elektronicky. Požadavky jednotlivých žadatelů výrazně převyšovaly připravenou. Mezi hlavní příjemce rozdělovaných finančních prostředků patří FK Tatran Prachatice, Hokejbalový klub HBC a LYKO Klub,“ upřesnil rozdělení dotačních prostředků Jan Bauer.

O Obřadní síni není rozhodnuto

Na poslední jednání prachatických zastupitelů byla pozvána designérka a architektka Helena Dařbujánová, jejíž návrh na obnovu Obřadní síně v Prachaticích po zveřejnění vzbudil obrovský rozruch na sociálních sítích. Nejen zastupitelům prezentovala a vysvětlovala svůj návrh jedné z možných podob obřadní síně.

Obřadní síň v Prachaticích podle návrhu architektky Heleny Dařbujánové.
Obřadní síň v růžové se nelíbí. „Je to nevkusné,“ shodují se obyvatelé Prachatic

A ačkoliv se návrh zabýval dispozičním uspořádáním, které má vytvořit kvalitní zázemí pro svatebčany, vyřešit prostor pro toaletu a pro přelíčení nevěsty a lépe rozprostřít zasedací pořádek v obřadní síni, řešil také možné barevné kombinace na stěnách. Návrh pak měl rozšířit obzory v rámci možné variability interiéru. Diskuze o možnostech byla dlouhá, ale konstruktivní. O tom, jak skutečně bude obřadní síň vypadat a jaká barevná kombinace bude případně použita, rozhodne zastupitelstvo v následujících měsících. „Okamžitě je ale nutné řešit havarijní stav toalet a kanalizace či opravy poničené podlahy v přízemí, kdy se jedná o investice vynucené a opravy nezbytné,“ vysvětlil prachatický starosta.